Képviselő-testületek találkozója

A Miskolci Egyházmegyében tevékenykedő képviselő-testületek találkoztak a hétvégén Edelényben

Képviselőtestületi tagok

Már harmadik alkalommal adott otthont az edelényi egyházközség a miskolci egyházmegyei képviselő-testületi találkozónak április 30-án.

A délelőtt tíz órakor kezdődött Szent Liturgián közösen imádkoztak azért, hogy a találkozó lelkiekben hasznos és sikeres legyen. Marincsák László atya köszöntötte a megjelenteket, és emlékeztetett arra, hogy testületi tagnak lenni nemcsak szép feladat, hanem egyben felelősségteljes szolgálat is.

A Liturgia után Juhász Géza első helynök atya előadásában a pap és a testületi tagok feladatait határolta körül. Az egyházközségben a pap feladata az evangélium hirdetése, a szentségek kiszolgálása, az imádkozás. A többi feladatot, a templom körüli munkákat, pénzkezelés- vagy karbantartási feladatokat, át kell, hogy vegyék a testület tagjai, így több ideje marad a parókusnak elsődleges feladatainak elvégzésére. A testület egyben összekötő kapocs is a hívek és a parókus között. Tovább kell gondolni a jövőbeni feladatokat, és mindent meg kell tenni az egyházért, egyházközségért és a családokért is. Most, az irgalmasság évében különösen fontos karitász csoportok létrehozása és működtetése. Ehhez fel kell térképezni, kik szorulnak segítségre, és ez számukra milyen módon szükséges. Ha kell anyagiakkal, ruhaneművel, étellel, vagy fizikai munkával - fűnyírás, favágás, bevásárlás - vagy csak egy kis beszélgetéssel kell segíteni. Ezeket a feladatokat csakis átgondoltan, tapintatosan és imádkozó lelkülettel lehet elvégezni.

A lelki nap Orosz Atanáz püspök atya, az egyházmegyében történt változásokról, feladatokról és további tervekről szóló előadásával folytatódott. Kiemelt helyen szerepelt a családpasztoráció fontossága, amelyben a parókus hűséges segítőtársai lehetnek a képviselő-testület tagjai is. Püspök atya kiemelte, hogy ezen feladatok elvégzésében is számít a testületi tagokra; véleményükre, javaslataikra és tevékeny részvételükre.

Ezután műhelymunka következett. Lehetőség nyílt az egyes egyházközségek testületi tagjai között tapasztalatcserére, elmondhatták javaslataikat, gondjaikat és sikereiket. Megvitatták, hogyan lehetne segíteni az egyházközségek családjait, saját családjukat, hogy mindannyian még jobban megismerjük Jézus Krisztust. Megvitatták, mit lehetne tenni, hogy többen járjanak templomba, és ne csak liturgiára, hanem utrenyére és vecsernyére is.

A csoportvezetők összefoglalója után a képviselő-testületi tagok örömmel tapasztalták, hogy sok kérdésben azonos véleményük van. Fontos, hogy a testület példamutatással, hittel, szeretettel, alázatosan, és imádságos lelkülettel végezze munkáját: "Ha mindannyian megtesszük, ami lehetséges, a Menyei Atya pótolja hiányosságainkat, és áldása lesz munkánkon".

KÉPEK

 

Címkék