Júdás az a tanítvány

Jézus tanítványai elfelejtették, hogy mi a legfontosabb, mi az emberi élet prioritása.

Ikon,

Az ember legnagyobb problémája az önzés, s ebből ered a bűn, a halál. Az ember nagy kérdése nem az, hogy igaz vagy bűnös valaki, hanem hogy beteg vagy egészséges. A bűnös asszony megértette azt, amit Júdás nem, hogy az a gyógyulás, amit Jézus ajándékoz, az nem átmeneti. Júdást mégis jobban érdekelték az anyagi dolgok, nem tudott túllátni az átmeneti problémákon, nem volt horizontális látása.

Mindannyiunknak szüksége van a gyógyulásra. Ez sokkal fontosabb, mint a szegénység vagy gazdagság, vagy más szociális kérdés. A bűnös asszony alázatosan közelít Jézushoz és Ő megmutatja szeretetét, amely nemcsak meggyógyítja őt, hanem minden idő példájává teszi azok számára, akik Krisztus barátai akarnak lenni.

Júdás apostolnak is fel volt kínálva
a gyógyulás ajándéka.
De amikor méltatlanul
részesül a szentáldozásban,
mely az ő gyógyítására is szolgálna,
megszállja a démon.

A nagyhéten felerősödik a kontraszt Júdás és a bűnös asszony között:

MIDŐN A BŰNÖS ASSZONY kenetet hozott neked, * épp akkor tanítványod alkut kötött a törvényszegőkkel. *
Amaz örömmel öntötte rád a drága kenetet, * ez pedig már sietett elárulni a Fölbecsülhetetlent. *
Amaz uralkodónak ismert el, *
ez pedig elszakadt az Uralkodótól. * Az asszony így megszabadult, * ám Júdás az ellenség rabja lett. * Szörnyű volt a kicsapongás, * de erősebb a megtérés. * Ezt add meg nekem is, értünk szenvedő Üdvözítő, * és üdvözíts engem!

Júdás is belátja, felismeri a bűnét, hiszen visszaviszi a pénzt a megbízóinak, csak utána nem Krisztus felé indul el, hanem a semmi felé. Elmegy és felakasztja magát. Ha Krisztus felé indult volna, akkor bocsánatot nyert volna.

Mindnyájan bocsánatot nyerünk – ez Isten ingyenes ajándéka, mindenki számára. Ezzel indul az ember gyógyulása. Az asszony, miután felismeri a bűnt, elindul Krisztus felé. Nyilvánvaló, hogy Krisztus azért jön, hogy meggyógyítsa a bukott emberi természetet. Keresztáldozata révén az ő halála legyőzte a halált, s ebben az összefüggésben, amikor az Egyház kiszolgáltatja számunkra a betegek kenetét, ahogyan a pap megkeni olajjal a testünket, Krisztus teszi ránk a kezét, hogy meggyógyítson bennünet.

Címkék