Jövő és reménység építése Sajópetriben

Működésének tizedik évfordulóját ünnepelte a Haza-várlak Tanoda Sajópetriben

színpadkép

Pontosan tíz évvel ezelőtt, Szent György nagyvértanú emlékünnepén indult el az a „magvető” munka a Sajó menti halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek között, amelynek ma már „bőséges termése” is látszik.

Egyházunkban a vértanú emléknapján búzaszentelést is tartanak, amikor a magvetőről szóló szakaszt is felolvassák Szent Lukács evangéliumából. A Haza-várlak Tanodában az évtizede folyó munka és az evangéliumi példázat harmincszoros-hatvanszoros termése között vont párhuzamot Atanáz püspök is a görögkatolikus templomban tartott hálaadó vecsernyén. „A jó Isten különleges szeretetének is köszönhető, hogy letekintett a tanodában lévőkre, hogy megáldotta a velük foglalkozók komoly erőfeszítéseit, hogy megáldotta életútjukat és már most látjuk, hogy bontakozik a bőséges termés. Ha akár már egyvalakinél is jelentkezik a harmincszoros termés, akkor már megérte.” – mondta a püspök.

ATanáz püspök

A születésnapi ünnepség a jelenlegi tanodás gyermekek kis műsorával folytatódott az Antal Imre Közösségi Házban, ahová a tanoda korábbi dolgozói és foglalkoztatottjai, valamint a múcsonyi Forrás Tanoda is meghívást kapott. A gyermekek örömmel köszöntötték Szűcsné Fenyő Ágnest, aki a kezdetektől mintegy hat éven át foglalkozott itt a gyermekekkel.

Fenyő Ágnes

Az első lépések megtételét egy nyertes pályázati program tette lehetővé. Ennek lezárulta után, mivel a tevékenység fenntartására továbbra is igen nagy igény mutatkozott, egyházmegyei támogatással folyt tovább a munka. Tíz évvel ezelőtt harminc, 9-14 éves korú gyermekkel kezdett foglalkozni három pedagógus. Olyan tevékenységeket szerveztek, amik nemcsak lekötötték a gyermekek figyelmét, hanem egyúttal fejlesztőek is, ezzel az iskolai tanulás eredményessége is növelhetővé vált. Sokféle kézműves foglakozást tartottak, mint nemezelés, kötés-fonás, batikolás, üvegfestés, agyagozás, majd fő profillá vált a színjátszás és a bábozás is. Mára már több hajdani tanodás gyermek szerzett szakmát és érettségit.

gyerekek

Új korszak kezdődött az életükben hat évvel ezelőtt, amikor egyházmegyei beruházással új, immár állandó épületbe költözhettek, ami nyitott házként működik tovább. Ezzel együtt a tevékenységeket is átszervezték. Helyet kapott a Biblia-kör, és a filmklub. Ezekre az összejövetelekre már a felnőttek is bejárnak.

Thodory Ferenc

Thodory Ferenc, Sajópetri parókusa, a program helyi összefogója és lelki vezetője így fogalmazott: „nem biztos, hogy ez a legkönnyebb az emberi tevékenységek közül, de emberekkel, különösen gyerekekkel foglalkozni, jövőt és reménységet építeni felemelő kihívás.”

óvodás gyermek

Miért jó tanodásnak lenni? 

– Mert nem unatkozom otthon és ide mindig bejöhetek.

- Mert itt segítenek verset tanulni, házit írni, a pótvizsgára felkészülni.

- Mert kirándulunk, mert együtt játszunk a nevelőinkkel.

- Mert süteményeket készítünk és főzni tanulunk.

- Mert érzem, hogy szeretnek, mert itt figyelnek rám." - sorolták fel indokaikat  a gyermekek.

FÉNYKÉPEK

Címkék