„Jertek, merítsetek fényt, a feltámadottnak világosságából. És dicsőítsük Krisztust, ki föltámadt hallottaiból!”

Aranyszájú Szent János húsvéti beszédéből.

Feltámadási szertartás

„Mindnyájan bementek az Úr örömébe, elsők és későn jövők,
elveszitek jutalmatokat! ...
Ne keseregjen senki bűnei miatt, mert felragyogott a sírból a bocsánat!
Ne féljen senki a haláltól, mert megszabadított minket az Üdvözítő halála!

Leszállt az alvilágba, és kifosztotta az alvilágot...

Feltámadt Krisztus, és lebuktak a gonosz lelkek.

Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok.

Feltámadt Krisztus, és diadalmaskodik az élet.

Feltámadt Krisztus, és semmivé lett a halál a sírnál.

Feltámadt Krisztus a halálból, és elsőszülött lett a halottak közül.
Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké! Ámen.”

 

Címkék