Január 6.: vízkereszt ünnepe

Vízkeresztkor a mi Urunk, Jézus Krisztus Jordán folyóban való megkeresztelkedését ünnepeljük.

ikon, Székesegyház

Vízkereszt ünnepe a Mi Urunk, Jézus Krisztus szent Istenjelenésének ünnepe (gör. Theofánia ~ "Istenjelenés”), mert Jézus megkeresztelésének pillanatában a Szentháromság mindhárom személye megnyilatkozott az embereknek. Az Úr Jézus testileg alámerült a vízbe, a Szentlélek galamb képében leszállt reá, a mennyből pedig az Atya Isten hangja hallatszott.

Vízkereszt ünnepének vigíliáján görögkatolikus szertartásrendünk a nagyvecsernye szertartását írja elő Szent Bazil liturgiájával, melyet Miskolcon, a székesegyházában idén is Atanáz püspök vezetett. Ez után a templomban végezte el a nagy vízszentelés szertartását.

kereszt, víz

 A nagy vízszentelés szertartása és imádságainak tartalma tükrözik a legjobban Keleti Egyházunknak a szenteltvíz erejébe és áldásába vetett hitét. Ezekben az imákban ismételten kérjük a Szentlelket, hogy szálljon le a vízre, tisztítsa meg és szentelje meg, és részesítse a lélek és test számára a gyógyulás erejének adományában.

A vízszentelés Nagy ekténiája húsznál több könyörgést tartalmaz, melyek között találjuk a következőket: „Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek erejével, működésével és reászállásával.”, „Hogy a Szentlélek ereje, működése és reászállása által világosítson meg minket az ismeret és igaz vallásosság világosságával.”, „Hogy mindazoknak, akik e vízből hittel merítenek és azzal szomjukat oltják, szolgáljon lelkük és testük megtisztulására.”, „Hogy szolgáljon ez a víz megszentelés ajándékául s a bűnöktől való megtisztulásra, s hogy hatékony legyen a lélek és test gyógyítására és alkalmas minden hasznunkra.”

vízszentelés

A vízszentelés nagyon szép és mély imádságai a legszentebb Szentháromságot magasztalják és kérik a Szentlelket, hogy szálljon alá és maga szentelje meg a vizet. Itt kiemelve találjuk a vízszentelés fontosságát, erejét és szentségét.

A következő példák segítenek nekünk megérteni ezeknek az imádságoknak a jelentőségét: „Ma a Jordán vizei Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak… Ma az emberi nem vétkei a Jordán folyó hullámaival mosatnak le. Ma megnyittatik az emberiség számára a Paradicsom, és az igazság napja ragyog fel nekünk… Ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik… Te tehát emberszerető Király, jer most is a te Szentlelked lejövetele által és szenteld meg ezt a vizet. És részesítsd azt a megváltás kegyelmében, a Jordán áldásában, tedd a romolhatatlanság forrásává és a megszentelés ajándékává: hogy szolgáljon nekünk bűneink bocsánatára, betegségeink gyógyítására, a gonosz szellemek elűzésére. És legyen e víz minden ellenséges erőnek megközelíthetetlen és angyali erővel teljes: hogy mindazoknak, kik abból merítenek és ízlelnek, váljék lelki és testi megtisztulásukra, betegségeik gyógyulására, lakóházaik megszentelésére, legyen az hathatós erejű minden jó és hasznos dologra… És adj mindazoknak, kik e vizet érintik és azzal meghintetnek, megszentelést, egészséget, megtisztulást és mennyei áldást.”

FÉNYKÉPEK

Címkék