Istenszülő Oltalmában Görömbölyön

Miskolc Görömböly városrészén több mint másfél évszázada köszöntik az Istenszülőt október 1-én.

Áldás

A templombúcsúról Bárdos István írt:

Görömböly Miskolc szélén fekszik, a Bükk lábainál. Bár a morajló nagyváros körbenőtte, de a belsőség őrzi évszázados, régvolt falut idéző hangulatát. Utcáin sétálva még most is találkozni kapával a környező dűlőkbe igyekvő emberrel, lovaskocsival, pöfögő traktorral.Görömbölyön a rohamosan fejlődő jelent átszövi az idő múlásával mindig legendává nemesülő múlt.

Az országúton nyugatról, az ország belseje felől érkezve, Görömböly az első évszázados múltú görögkatolikus település. Templomdombján, gesztenye és diófák óvó ölelésében megbúvó temploma, október elején rendezi búcsúját, Istenszülő Oltalma tiszteletére. 2017. október 1-én is összegyűlt Görömböly hívő népe, Istenszülőjének Oltalmába.

Istenszülő oltalma

 A búcsú vasárnapi délelőttjén a Szent Liturgia kezdetére megtelt a templom. A liturgia megtartására idén is a Miskolci Egyházmegye püspöke érkezett Görömböly templomába. Atanáz püspök szentbeszédében kiemelte milyen különösen erős az Istenszülő Oltalmának tisztelete hazánk görögkatolikus életében. Debrecen, Hajdúszoboszló vagy épp a kicsi zempléni Baskó -- templomok sora felszentelve, az Istenszülő Oltalmáért esdekelve.

A liturgia végén Galambvári Péter parókus köszönte meg Atanáz püspök búcsúi szolgálatát. Kihangsúlyozta, hogy a jövőben is kéri, támogassa segítő szándékával a görömbölyi egyházközséget, a tervezett templomfelújítás sikeres megvalósulásában.

A liturgia utáni körmenet során látszódott igazán, milyen sokan is érkeztek a búcsúba e szép, napfényes, kora őszi vasárnapon. A hívek hosszú sora követte papjait. A körmenet a hagyományok szerint, az óra mutató járásával szemben, jobbról balra haladt, a négy égtáj felé megállva. Szép látvány volt, ahogy a máskor csendesen szunyókáló templomkert, megtelt énekkel, imádsággal.

.Visszaérkezve a templom bejáratához, püspöki áldást vihetett haza otthonába, aki meghallván a hívó szót, Görömbölyre, az Istenszülő Oltalmába érkezett. Modern korunk új szokása sem maradt el, azaz kisgyermekek állták körbe püspöküket kis fehér füzetkéket nyújtogatva. S a misenaplók így dr. Orosz Atanáz miselátogatást igazoló aláírásával gyarapodtak.

miselátogatás

Közben a háttérben szeretetvendégséget állítottak össze a görömbölyi hívek, búcsújukra érkezőknek. Békesség, boldogság volt a levegőben. A búcsú elhozta a “tegyünk félre mostan minden földi gondot” igazi üzenetét, s lelket mámorító érzését. Közösséggé forrt össze seregnyi ember, a Jóistenben bízó, búcsújáró néppé. Arcukon ott volt a szeretet, s a mindig mennyire, de mennyire várt vendég, az ÖRÖM ...

FÉNYKÉPEK

Címkék