Ikonosztázion szentelés a hatvan éves diósgyőri templomban

Új képállvánnyal lett teljes Miskolcon a Lisieux-i Kis Szent Teréz tiszteletére szentelt templom.

ikonosztázion

Miskolc harmadik legrégebbi parókiája idén ünnepli a templom felszentelésének kerek évfordulóját. 1961. október 15-én, főpapi liturgia keretében történt a Diósgyőr-Vasgyári Egyházközség templomának felszentelése. Az akkor még vakolatlan, belül aljzatbetonos épület lassan „öltözködött” a korábbi parókusok és hívek munkájával. Torony épült, vakolás és kerítés építése, parkettázás, belső festés, üvegre festett képállvány, padok készítése követte egymást. Most a nem csupán a Vasgyár, hanem az egész Diósgyőr területén lakó hívek folytatják elődeik munkáját; támogatásukkal teljes ikonosztázion készült a hatvanadik templombúcsú ünnepére. A képállványt Orosz Atanáz püspök szentelte meg az ünnepi Szent Liturgián.

Atanáz püspök

„Meglátogatta népét az Isten” – a búcsúi liturgián fölolvasott evangéliumi szakasz (Lk 7,11-16 ) utolsó sorával kezdte az ünnepi homíliát Atanáz püspök, majd több ó- és újszövetségi példát említett meg, melyek Isten látogatásáról szólnak, utolsóként Zakariás ehhez fűződő örömteli sóhaját, mely szerint Isten „meglátogatta és megváltotta népét”. A Jézus mennybemenetelekor kapott ígéret: „Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig” (Mt 28,20) a látogatás határtalanságát üzeni számunkra. „A képállványon a tanító Krisztus folyamatosan szembe tekint velünk és föleleveníti látogatásának örökké való jellegét.” – mondta a főpásztor, majd később hozzá tette: „Jézus azt akarja, hogy mi is hasonlók legyünk hozzá; saját képére és hasonlóságára teremtett bennünket az Isten, ezért lehetséges, hogy a testet öltött Istenige most már képekben is előttünk álljon. A testté lett Isten immár bennünket is arra indít, hogy magunkban engedjük restaurálni azt a csodálatos képmást, amelyet a Teremtő kezéből kaptunk.”

Papp András

„A templom számunkra nemcsak szentséglátogatást, hanem az ikonosztázion szemlélését is jelenti, valahányszor betérünk a templomba. Nem csak mi látogatjuk a Szentet, hanem a Szent is ránk tekint és tekintetével megerősít és lehetővé teszi, hogy folytatódjon az a csodálatos, restauráló műve, amellyel helyreállítja bukott képmásunkat, hasonlóvá tesz minket a maga bölcsességéhez, jóságáéhoz, a maga képéhez.” – hangzott el a püspöki beszédben.

A képállványon ábrázolt ünnepek is tanítást, üzenetet hordoznak. Megtanulhatjuk belőle Krisztus hogyan élte át a különböző életkorokat és élethelyzeteket. „Merítsünk erőt az ő tekintetéből, és így hősiesen viseljük az élet nehézségeit” – zárta ünnepi gondolatait Atanáz püspök.

ikonok

A fából készült képállványon az alapképeket kiegészítik a templom védőszentje és a Mandylion képei. Lisieux-i Kis Szent Teréz (a Gyermek Jézusról és a Szent Arcról nevezett Teréz nővér), mint az egység munkájának védőszentje lett a templom patrónája. Csontereklyéjét a templomban őrzik.

Az egyedüliként munkástelepen szervezett egyházközség történetét, temploma felépítéséért vívott harcát a jelenlegi parókus, Papp András mutatja be a Miskolc-Diósgyőr, Miskolc legtöbbet szenvedett egyházközsége címmel megjelent  kiadványban.

Fényképek

Címkék