Húszéves a miskolci görögkatolikus iskola

Hálaadó Szent Liturgiával ünnepelte megalapításának huszadik évfordulóját a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola.

áldás

Ünnepélyes tanévzáró püspöki liturgián adott hálát nemcsak a 2021/2022-es tanév kegyelméért, hanem az elmúlt húsz év minden eredményéért az iskola közössége a tanév utolsó napján, június 15-én.

A jeles eseményen részt vett Miskolc város polgármestere, Veres Pál, az általános iskolával partnerségben álló intézmények képviselői, valamint a MEKIF fenntartásában álló iskolák, óvodák vezetői.

a liturgián

A liturgián püspök atya mellett koncelebráltak az iskola jelenlegi és korábbi iskolalelkészei, valamint Miskolc egyes városrészeiben és peremterületein  szolgálatot teljesítő papság.

Atanáz püspök beszédében arra hívta fel a gyermekek figyelmét, mi mindenért mondhatunk köszönetet ezen a liturgián. „Hálásak vagyunk azért, hogy ez a tanév jól fejeződött be, hogy minden nehézség ellenére sokra jutottunk. Hálát adunk, mert az évek során az iskola fejlődött, és sikerült mindig a kor igényei szerint felszerelni. És azért is, hogy megismerhettük Isten titkait, a természet és az emberi élet titkait.”

Atanáz püspök

„Azt gondolom, egy ilyen alkalommal még azt is meg kell köszönni, ami nem tökéletesen sikerült. Ha olykor kudarcot vallottunk, mert annak is megvolt az értelme. Az ember akkor tud igazán felkészülni nagy küzdelmekre, akkor lesz eredményes, ha szépen fel tudja dolgozni, el tudja viselni a kisebb kudarcokat is.” . Hálát adunk ezen a Szent Liturgián, hogy türelmet adott a pedagógusoknak a gyermekek fejlődését szolgáló munkában” – mondta a főpásztor, majd hozzáfűzte:

„Istennek csodálatos elképzelése van rólunk, mindenkiről külön-külön. Akkor leszünk igazán boldogok, akkor vagyunk igazán a mennyország a polgárai, ha engedelmeskedünk Istennek, ha inkább az ő kedvében járunk, szeretjük egymást és megtanuljuk a leckét akkor is, amikor nincs hozzá kedvünk.”

az ünnepségen

„Hálaadás ünnepén azt kívánom, hogy a következő évtizedekben is Isten óvjon és a Szűzanya oltalma legyen fölöttetek” – zárta a homíliát a püspök.

Az iskolát Dr. Keresztes Szilárd, hajdúdorogi megyéspüspök, miskolci apostoli kormányzó alapította meg 2002-ben. Korábban is iskola működött a Soltész Nagy Kálmán utcai épületben - régebben Kun Béla utcán –, ami bár megszűnt, de az akkori dolgozók, az iskola vezetése és a gyerekek vállalták, hogy új keretek között is folytatják a munkát.

Az évek alatt nem csak az iskola szellemisége alakult át és a gyereklétszám gyarapodott, hanem maga az épület is. 2015-től már egy teljesen felújított és épületrészekkel bővített intézmény szolgálja a ma már több mint négyszáz itt tanuló gyermeket. Az elsőként itt bizonyítványt szerző tanulók mára családapák, családanyák, és akad közöttük, kiknek gyermeke is ide jár.

Pappné Orosz Klára

„A magas színvonalú oktatás mellett mindvégig nagy hangsúlyt fektettünk a keresztény értékek mentén történő nevelésre. S ez meghozta gyümölcsét, a Jóisten megáldotta fáradozásunkat: az iskolában nyugodt, szeretetteljes légkör uralkodik, szeretnek ide járni diákjaink, pedig elég szigorú követelményeket támasztunk minden téren. Talán ezeknek köszönhető, hogy jó hírnevünk van Miskolcon és környékén.” – mondta Pappné Orosz Klára, az intézmény igazgatója, aki szintén, csaknem két évtizede irányítja az iskola működését.

Igazgató asszony büszkeséggel számolt be arról a megannyi tanulmányi- és sportversenyről, amelyen a gyermekek elért sikerei tovább öregbítették az iskola hírnevét. Munkatársai, tanítók-tanárok, és az őket segítő dolgozók fáradhatatlan és lelkiismeretes munkájáról is elismeréssel beszélt.

vége

Az ünnepségen most Atanáz püspök adta át a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskoláért Plakettet, melyet minden évben két pedagógus és egy, a nevelést-oktatást segítő dolgozó érdemelhet ki. Magyar Tímea és Rakaczki Zsuzsanna tanítónők a tartósan magas színvonalon nyújtott szakmai nevelő-oktató munkájáért, az iskoláért végzett sok közösségi munkájáért és az iskola egyházi szellemisége érdekében kifejtett példamutató tevékenységéért részesültek elismerésben, s rajtuk kívül még Görög Ferencné kiváló konyhai munkáját ismerték el.

Az iskola fennállásának kerek évfordulója alkalmából ősszel, már az új tanévben egy gálaműsort szervez az iskola közössége, melyen azt is megmutatják, hogy a művészet mennyi területén képesek a gyermekek kiválóan szerepelni.

 

Címkék