Hitben töltött közösségi élet a Szakkoliban

Hiszem és tudom címmel egy tizennyolc hónapon át tartó programsorozat ért véget a miskolci szakkollégiumban, melynek során hitéleti előadásokat, lelkigyakorlatot, közösségépítésre alkalmas programokat és jótékonysági akciókat is szerveztek.

csoportkép

A „Hiszem és Tudom” elnevezésű projekt 2019.07.01. és 2020.12.10. között valósult meg a  Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégiumban. A program a szakkollégium komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. Az önkéntes programokon társadalmi felelősségérzetük erősödött. A kurzusok bővítették a hallgatók hitéleti kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érveléstechnikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez.

A kötelezően megvalósítandó, tizenöt órás „A Liturgia fejlődése a Munkácsi Egyházmegyében című” című szakkurzust dr. Dobos András atya, tartotta meg, három alkalomra bontva. A kurzus során András atya elhelyezte a történeti Munkácsi Egyházmegyét a Rómával egyesült bizánci rítusú egyházak sorában, bemutatta eredetét és történelmének alakulását, majd a liturgikus sajátosságokat.

Dobos András

A szintén kötelező elemként vállalt tizenöt órás "Lehetetlen küldetés" című szakkurzust dr. Seszták István atya, a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola rektor-helyettese tartotta online formában szintén három alkalomra bontva. A sejtelmes cím mögött István atya a hit és tudomány kapcsolatát vizsgálta a XXI. században. István atya az alapvető teológiai reflexiókkal segítette a közös gondolkodást és mutatta be, hogy a mai tudomány világát is átjárja a teológiai hiszen most már interdiszciplináris tudományágról van szó. A fiatalokat leginkább az a kérdés izgatta, hogy az Egyház hogyan tud közelíteni a fiatalokhoz a mai világban. István atya kifejtette, hogy nagy nyitottságot tapasztal a fiatalok részéről a természetfeletti iránt, ezt az is megerősíti, hogy a gyalogos zarándoklatokon egyre több fiatal vesz részt.

A társadalmi felelősségvállalást erősítő projektek keretében hallgatóink két eseményt szerveztek. Első alkalommal a Máltai Szeretetszolgálat miskolci játszóterén jártunk, ahol csatlakoztunk a játszótér dolgozóihoz, önkénteseihez, hogy közösen tegyük szebbé az avasi lakótelep közepén található létesítmény környékét egy szemétszedési akció keretében. A szakkollégium hallgatói és munkatársai, a szakkollégisták kezdeményezésére februárban a nagyváradi Szent Angéla Ház lakóinak gyűjtöttek adományt, melyet a járványügyi helyzetre való tekintettel, végül a sajópetri Haza-várlak Tanoda diákjainak juttatunk el novemberben.

kezek

A választható programelemek között kétszer került megvalósításra teljes hétvégéket igénylő, szakmai és hitéleti attitűdök, valamint társadalmi felelősségvállalás megerősítését segítő foglalkozások. 2020. március 6-8. között a Húsvétot megelőző nagyböjti időszakban rendeztük meg, a Lelki Fitnesz első alkalmát, melyet Levcsenkó Róbert, beregdédai (Kárpátalja) görögkatolikus áldozópap tartott. A hétvégét egy közös imádsággal kezdtük, majd kezdetét vette a lelkigyakorlat. A hallgatóink több előadás-sorozaton vettek részt, melyen Róbert atya beszélt a böjti lemondásról és elengedésről. Szakkollégiumunk névadójáról, Romzsa Tódor Püspök atyáról is megtudhattuk,  milyen nehézséggel kellett szembenéznie. Szombaton az előadásokat követően megnéztük közösen a Passió című filmet. Vasárnap reggel egy csendes sétára indultunk Miskolc közeli városrészére, Görömbölyre, majd vissza, mely lelki feltöltődést adott; mindenki kicsit magára figyelhetett és csendesen túrázhatott.

A második foglalkozás csak online térben valósulhatott meg a karácsonyt megelőző bűnbánati időszakot megelőző hétvégén. A fiatalok izgatottan várták a programot, mely "Adventi Lelki Fitneszből", színházlátogatásból és a kazinbarcikai szaléziakkal közösen szervezett kortárs ifjúságpasztorációs napból állt volna. A terveinket felülírta a november elején bejelentett járványügyi rendkívüli jogrend, ezért újra kellett terveznünk a hétvégét. Így alakult, hogy a lelki fitneszt online térbe helyeztük, a kazinbarcikai faültetéssel egybekötött programról pedig teljesen le kellett mondanunk. Az adventi lelki fitneszt Salai Szabolcs atya vezette egy internetes  alkalmazáson keresztül, közel húsz résztvevő számára. Szabolcs atya a foglalkozást Christian A. Schwarz; A Lélek ajándékainak 3 színe című művére alapozta, vagyis az Istentől kapott lehetőségeink felfedezésére és kiaknázására, Isten megtapasztalásának három módjára. A foglalkozás második felében a lelki ajándékok ismeretében hangolódhattak rá a hallgatók a karácsonyt megelőző bűnbánati időszakra. Szabolcs atya a karácsonyi ikonon keresztül prezentálta, mennyire fontos, hová mutat a csillagunk. Ez határozza meg azt, mit tekintünk ebben az időszakban fontosnak, mire szükséges több figyelmet szentelnünk.

2020-ban három nyilvános vitaest megrendezésére került sor. Örömolimpia címmel nyilvános, online hitéleti vitaestet szerveztünk április 16-án. Vendégelőadónk Kiss Máté, tanulmányvégzett papnövendék volt, a Miskolc-Belvárosi Görögkatolikus Parókia lelkipásztori kisegítője. Felkérésünket nagy örömmel fogadta, a vitaest témáját aktuálisnak és fontosnak tartotta. Az ötlet Placid atyától ered, aki a Gulagon rendezett a rabok számára "örömolimpiát", enyhítve ezzel a szenvedéseiken. A szakkollégisták a munkatábortól jelentősen eltérő helyzetben voltak ugyan, attól komfortosabb, kényelmesebb és nyugodtabb körülmények között kellett átvészelniük a járvány első hullámát. Viszont attól, hogy otthon töltötték ezt az időt, ki kellett lépniük a komfortzónájukból. Az addig megszokott életük fenekestül felfordult, talán kicsit céltalanná is vált, ami hajlamosíthatta őket arra, hogy ellazuljon a hitük, hogy engedjenek a céljaikon. A vitaest egyik nem titkolt célja az volt, hogy ezt elkerüljük. A fiatalokat online megszólítva ösztönöztük arra, hogy nézzék végig a napjukat, mennyi öröm veszi őket körül.

A második nyilvános vitaest szeptemberben, személyes jelenléttel valósult meg FeleBarát címmel, az Akropolisz Szabadtéri Színpadon. A program egyben lehetőséget adott arra is, hogy megismerhessék egymást az új szakkollégisták és az résztvevő érdeklődők is. A meghívott vendégek az egyiptomi Florence Gamal, és a pakisztáni Sybil Dilsher volt. Mindketten keresztények, a Miskolci Egyetem ösztöndíjas hallgatói. Örömmel tettek eleget a felkérésnek, hogy osszák meg tapasztalataikat az otthoni és a magyarországi vallásgyakorlásról, hasonlóságokról és különbözőségekről. A szakkollégisták és a résztvevő fiatalok érdeklődve hallgatták őket, sokakban merült fel kérdés a témát illetően, melyekre készségesen, nyíltan és őszintén válaszoltak a vendégek.

A harmadik hitéleti vitaestünk októberben valósult meg „Méltónak lenni…” címmel Orosz Atanáz püspök  vezetésével az Eucharisztikus Kongresszusra való felkészülés jegyében. Püspök atya az Evangéliumból kiindulva az utolsó vacsora szavait, történéseit ajánlotta újbóli átgondolásra a fiataloknak.

A projektmegvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk. 2020. március közepéig még lehetőségük volt több, beltéri és nagyobb létszámú program megszervezésére is, azonban a koronavírus okozta karanténhelyzetben intézményünk tagjai egyáltalán nem, vagy csak korlátozott számban és körülmények között találkozhattak egymással. Szeptembertől a hallgatók visszatértek a kollégiumba, és nem meglepő módon szinte éhezték egymás társaságát, a személyes találkozások és beszélgetések adandó alkalmait, a közösségi szellemiség együtt történő megélését.

Mindezek fényében mindösszesen négy közösségi tevékenység megszervezésére került sor a projekt keretében, melyek között szerepelt bowlingozás, közös főzés, lézerharc, mozi látogatás és szabaduló szoba is. Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanév kihívásai ellenére is gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat.

A programokról készült fotómontázs a LINKEN keresztül is elérhető.

A program az NTP-SZKOLL-19-0014 azonosítószámú projekt keretében, a Nemzeti Tehetség Program, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő támogatásával valósul meg.

Címkék