Gyermekek vették föl a keresztség szentségét Bekecsen

Atanáz püspök a keresztség szentségében részesített néhány, a megyaszói lakásotthonokban élő gyermeket.

csoportkép

Június 24-én, Keresztelő Szent János születésének ünnepén a bekecsi egyházközségben,  a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény megyaszói lakásotthonok hét gyermekét részesítette a keresztség, a bérmálás és az Eucharisztia szentségében Orosz Atanáz püspök atya.

Szabó Roland atya  és Polyák Péterné tisztelendő asszony segítségével a gyermekek hosszú, és alapos felkészülés után érkeztek el ahhoz a naphoz, amikor a beavató szentségekben részesültek, és tagjaivá váltak az egyháznak. Ezen az ünnepen a gyerekek nemcsak Keresztelő Szent János születését ünnepelték, hanem ők is újjászülettek a Szentlélek kegyelmének segítségével. A szertartás során sok különleges mozzanatra csodálkozták rá a gyermekek; nem sejtették, hogy a püspök le fog hajolni előttük, és megkeni a fejüket, a kezüket, és még a lábukat is olajjal, és hogy a kereszteléskor ténylegesen le fogják önteni a fejüket bő vízzel.

A bérmálási szertartás végén mind a heten fehér ruhába öltöztek, ezzel is jelképezve a most született új, tiszta embert. Látszott rajtuk, hogy nagyon nagy élmény volt számukra a beöltözés. A keresztség és a bérmálás szentségének vétele után közös Szent Liturgián vettünk részt, ahol az Eucharisztiát is magukhoz vették. Az apostoli szakaszban a megkereszteltek lelki biztatását és a szentség komolyan vételének figyelmeztetését hallhattuk Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből. Homíliájában Atanáz püspök említést tett arról, hogy ezek a szentségek eltörölhetetlenek, mintegy pecsét úgy égnek bele az emberbe, így kapnak meg nagyon sok kegyelmet, és magát a Szentlelket is, aki majd segíti őket az élet minden területén. Püspök atya a Szentírás szavaival arra buzdította a gyerekeket, hogy legyenek szentek és kövessék Jézus Krisztus tanítását. A liturgia után Szabó Roland parókus atya egy kis agapéra hívta meg a gyerekeket és vendégeiket. A gyerekek a szertartáson nagyon elfáradtak, de ennek ellenére, mégis boldogok voltak, hogy a szentségekben részesülhettek. 

Mikita Gábor,  papnövendék

Címkék