Fennállásának hatodik évfordulóját ünnepli a Görögkatolikus Metropólia

Ferenc pápa 2015-ben ezen a napon hirdette ki a magyarországi görögkatolikus egyház önállóvá válását.

plakát

A magyar görögkatolikusok egyházszervezete 2015-ben történelmi jelentőségű lépést tett. Figyelembe véve egyházunk több évtizedes töretlen fejlődését az Apostoli Szék a magyar görögkatolikusok számára sajátjogú és metropolitai rangú egyházat alapított. Ferenc pápa 2015. március 19-i döntése öt apostoli konstitúcióban, illetve bullában nyert konkrét jogi formát.

1. Az In hac suprema kezdetű apostoli konstitúcióval a Szentatya új egyházi kereteket hozott létre a Magyarországi Görögkatolikus Sajátjogú Metropolitai Egyház megalapításával.

2. A De spiritali itinere kezdetű apostoli konstitúcióval az 1912-ben alapított Hajdúdorogi Egyházmegye főegyházmegyei rangra emelkedett.

3. A Qui successimus apostoli konstitúció az 1924-ben létrehozott Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte.

4. Az Ad aptius consulendum apostoli konstitúció megalapította a Nyíregyházi Egyházmegyét.

5. Ugyanezen a napon Ferenc pápa Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspököt érsek-metropolitává nevezte ki. Az újonnan alapított Nyíregyházi Egyházmegye megszervezését apostoli kormányzóként dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök kezdte meg. 2015 októberében őt váltotta – szintén előbb apostoli kormányzóként – Szocska Ábel bazilita szerzetes, aki 2018-as szentelése óta püspökként vezeti az egyházmegyét.

Hálás szívvel közösen emlékezzünk meg e történelmi jelentőségű napról, és imáinkban kérjük a Jóistentől Metropóliánk további fejlődését, híveinek további lelki gazdagodását!

A születésnap alkalmából a Görögkatolikus Médiaközpont az elmúlt hat év legfontosabb történéseit gyűjtötte össze egy videóban. Fogadják szeretettel!

Szerző: Görögkatolikus Metropólia

Címkék