Felújították a templomot Perén

A Miskolci Egyházmegye püspöke a kenethozó asszonyok vasárnapján áldotta meg a külsőleg felújított templomot Perén

Pere templom

A külsőleg felújított templom megáldása Perén

Április 10-én, kenethozó asszonyok vasárnapján, a hívek szép számmal gyűltek össze Perén, hogy részt vegyenek a külsőleg felújított templom megáldásán és hálát adjanak a Gondviselő Istennek mindazért a kegyelemért, amelyben e kis közösséget részesítette.

            A templom megáldását és az ünnepi Szent Liturgiát, Dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye megyéspüspöke végezte, aki beszédében felhívta a figyelmünket arra, hogy ha van néhány kenethozó asszony és néhány tenni tudó és akaró család a közösségünkben, akkor életképes a közösség, bármilyen kicsi is.

            Amikor köszönetet mondunk a templom felújításáért és ezért a szép ünnepért, a legfőbb köszönet Gondviselő Istenünket illeti, ahogyan Szent Liturgiánk amboni imája megfogalmazza: „minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled, a világosság Atyjától.”

            Nem feledkezhetünk meg azonban arról, hogy Istenünk az Ő gondviselő tetteit, legtöbbször általunk, emberek által viszi véghez, akik nem bábként engedelmeskednek egy felsőbb hatalomnak, hanem sokkal inkább Arimateai József, Nikodémus és a kenethozó asszonyok lelkületével és szolgálatkészségével, szabadon cselekszik meg mindazt a jót, ami jobbá, szebbé, gazdagabbá, szerethetőbbé teszi világunkat és környezetünket ahol élünk.

            Ezért köszönet illet mindenkit, aki a templom felújításában közreműködött: támogatónkat, az Emberi Erőforrások Minisztériumát; a szakszerű kivitelezésért az Alpinras Kft-ét; segítőnket és támogatónkat a pályázat beadásában a Miskolci Egyházmegyét; a híveket, akik adományaikkal kiegészítették a kapott támogatást; minden jó szándékú embert, aki segítségével, közreműködött a templom körüli munkálatokban; mindazokat akik imádkoztak mindezek sikeréért.

            A beruházás teljes összege: 4 163 812 Ft volt. Ebből az Emberi Erőforrások Minisztériuma az EGYH-EOR-15-0207 számú támogatási szerződés alapján 3 850 000 Ft támogatást nyújtott az egyházközségnek, a fennmaradó 313 812 Ft-ot az egyházközség a hívek adományából és saját forrásából fedezte.

„Szenteld meg azokat, kik házad ékességét szeretik!”

Tyukodi Attila, parókus

KÉPEK

 

Címkék