Egyházmegyei rendelkezések

A Miskolci Egyházmegye 2020. május 1-én kelt rendelkezését adjuk közre

logo

RENDELKEZÉS

A Görögkatolikus Metropólia mai általános érvényű rendelkezését kiegészítve a járványügyi helyzetre való tekintettel a Miskolci Egyházmegye területén felfüggesztett nyilvános liturgia végzést május 4-től saját templomainkban újra engedélyezem. A koronavírus járvány miatt veszélyeztetett krisztushívőket (különösen is a 65 éven felülieket és a betegeket) azonban továbbra is otthon marasztalom, otthoni imádkozásra kérem, és felmentem őket vasárnapi templomi kötelességeik alól. Ezen híveink felé továbbra is fontos közvetítenünk a templomi szertartásainkat, hogy ezeket hallgatva kapcsolódhassanak be az Egyház imájába. A gyónni szándékozókat továbbra is elővigyázatosan, lehetőleg csak egyenként és szabad vagy kifelé nyitott térben fogadjuk, betartva a hatóságok által javasolt legalább másfél méteres távolságot!

Szent Liturgiáinkra vezessük be híveink számára a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) használatát! (Ehhez maszkokat a püspöki hivatalból is lehet elvinni.) A templomba érkezéskor kézfertőtlenítést biztosítsunk mindenkinek, a templomban pedig úgy biztosítsuk az elhelyezést, hogy a hívek csak minden második padban vagy széksorban foglalhatnak helyet; kizárólag csak az egy háztartásban élő családtagok ülhetnek egymás mellett. (Ennek érdekében el is lehet távolítani vagy le lehet zárni minden második padsort.) Fokozottan figyeljünk a higiéniára, gondoskodjunk az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és gyakori fertőtlenítéséről!

Temetés továbbra is csak a kisebb létszámú családi körben, lehetőleg a sírnál vagy nyitott ravatalozóban és rövidítetten végzendő. Mennybemenetel ünnepéig a temetést fehér liturgikus öltözékben, aztán pedig majd böjti színű ruhában végezzük.

A június 28-ra tervezett „péterfillérek” gyűjtést nem kell meghirdetni, hanem azt október 4-én fogjuk majd megvalósítani.

Nyomatékosan kérem, hogy e rendkívüli helyzetben továbbra is buzgón imádkozzunk gondviselő Istenünkhöz a járvány által sújtott vagy fenyegetett embertársainkért, és különösen is figyeljünk és vigyázzunk egymásra!

Miskolc, 2020. május 1.

Atanáz püspök

Címkék