Az Istenszülő oltalma alatt

Az Istenszülő oltalmazó széttárt karját ábrázoló ikon került az ózdi görögkatolikus templom homlokzatára.

ikon

Vajon naponta hány alkalommal megyünk el egy-egy templom mellett?  Sietve a munkahelyünkre, gyermekeinket kísérve iskolába, óvodába, vagy miközben bevásárolni megyünk.  S miközben elmegyünk Isten háza mellett, eszünkbe jutott-e már, hogy vajon mióta is áll  ez az épület ott az út mellett, és hogy azóta hány ember lépett már be annak ajtaján.

ikonok

Az Ózdi Görögkatolikus Parókia temploma húsz éve épült, azóta már több tízezerszer szólaltak meg a templom harangjai imádságra hívva a város lakóit; és vajon ki tudná nyilván tartani, megszámlálni, hogy hányan léptek már be annak kapuján, vagy álltak meg udvarán egy-egy fohászimára.

Október hónapban egy külső falkép készült templomunk homlokzatára, amely Istenszülő oltalmazó széttárt karját, azon leplét, és az alá sereglő szenteket ábrázolja. Sokan megállnak most, és rátekintenek a falképre.

ikon részlet

Láthatják a megfestett szenteket, akik hozzánk hasonló, földön küzdő emberek voltak, de talán nem csak a külső vonásaikat fedezhetik fel, hanem eszükbe juthatnak az ő küzdelmeik is, és talán egy egy pillanatra magukat is oda képzelhetik.

Mondhatnánk, hogy semmi sem változott az elmúlt évezredek alatt.

Hiszen vannak közöttünk most is, akik ugyanúgy, mint Keresztelő Szent János, feladatuknak tartják, hogy ma is személyes tanúságtételükkel előkészítsék mások életében az Úr érkezését, vagy talán, mint Krisztusért Balgatag Szent András, a világ szemében érthetetlenek, de Isten szemében a tiszta imádság emberei.

ikon részlet

 Ma is vannak közöttünk olyanok, akik Szent István királyunkhoz hasonlóan, ha nem is egy ország kereszténységéért, hanem csak egy családtag, vagy munkatárs megtéréséért, de éveken keresztül imádkoznak. Vannak közöttünk olyanok, mint Árpádházi Szent Piroska, akik szülőföldjüktől távol, egy idegen országban kell, hogy megőrizzék magyarságukat. Vannak közöttünk olyanok, mint korunk szentjei, így Boldog Romzsa Tódor, akiknek egy-egy idegen eszme ellen kell felvenniük a harcot, alkukat nem kötve, hitükért, keresztény elveikért akár életük feláldozásával is kiállni.  

Vannak közöttünk…

Példaképek ők mindannyian, és ki tudja, hogy hány és hány szentet lehetett volna még oda festeni az Istenszülő leple alá. Vagy hányan és hányan vagyunk mi is, akik oda lépünk nap, mint nap az ő karjai alá. Hiszen ő, mint legfőbb közbenjárónk, anyai szeretetével fog bennünket össze.

Az ikon Seres Tamás festő, restaurátor munkája.

Bodnár Dániel, parókus

További képek

Címkék