Az Ige meghallgatása fogja össze a közösséget – templombúcsú Pálházán

A pálházi görögkatolikus templom felszentelésének negyvenedik évfordulóját ünnepelték az idei templombúcsún a zempléni kisvárosban augusztus 4-én.

a templomkert

Bár ez még nem jubileumi ünnep, mégis jeles évforduló a közösség életében, hiszen az egykori új templom építésének megálmodói, támogatói közül többen még most is aktív, templomba járó hívek. Gyermekeik, unokáik kezében van most már a templom fenntartása. A „Mennyei Atya tanítása, Isten igéjének hallgatása és megtartása tartja össze” a közösséget – mondta Orosz Atanáz püspök a hálaadó Szent Liturgián.

a templom belülről

„Bőven van miért hálát adni – folytatta a főpásztor a homíliát –, a teremtésért és a gondviselésért. Annak idején nem lehetett magas tornyot építeni, mert az az egyházügyi hatóságot bosszantotta volna. De az emberi szív fölemelkedése nem az egekbe nyúló tornyoktól függ. A hívő ember a sátortető alatt is minden hegynél magasabbra tudja emelni szívét. „Emeljük föl szívünket” a mennyekben lakó Istenhez, a hozzánk leszállott Egyszülött Fiúhoz, és adjunk hálát az Úrnak mindenért, ami az elmúlt évtizedekben ért bennünket. Adjunk hálát a próbatételekért is, azokért a nehéz helyzetekért is, amelyekből nem egykönnyen tudtunk kijönni, ha Isten segítségével mégis sikerült kijönnünk. Imádkozzunk azért is, hogy legyen folytatás.”

Trescsula László, Orosz Atanáz

A negyven éves évforduló „a választott nép negyvenéves vándorlására emlékeztet bennünket, amely az ígéret földjén végződött.” – mondta Atanáz püspök, és a kitartásra szólította föl a közösséget: „mától fogva készüljünk a jubileumra, az ötvenedik évfordulóra. Az elvándorlás egyre nagyobb gondot okoz ezen a vidéken is. Fogjunk össze azért, hogy ez a nehéz időkben létrehozott templom mindig befogadhassa az Istenhez igyekvőket, hogy itt élő közösség maradjon a jövőben is. Ehhez mindegyikünknek áldozatokat kell hozni, mindenekelőtt imádkoznunk kell; kövessük Őt, hallgassunk a Mennyei Atya és az Egyszülött Fiú szavára minden időben.”

Szarka József

A pálházi görögkatolikus templom a filkeházi parókia filiája. Urunk színeváltozása ünnepére szentelte fel az új templomot 1979-ben Timkó Imre püspök. A templom építése nem volt könnyen kivitelezhető annak idején, mégis példa értékű. Ennek nyomán a következő évtizedben sok új templom épülhetett fel görögkatolikus egyházunkban: például néhány évvel később Edelényben, vagy olyan városokban alapítottak parókiát, ahol korábban elképzelhetetlennek tűnt. Az elmúlt negyven év alatt csaknem húsz új templom vagy kápolna épült fel egyházmegyénk területén, s a közelmúltban is több alapkőletétel jelezte az újabb templomépítések sorát.

papok, középen a püspök

Negyven év alatt kilenc parókus is szolgált már Pálházán. A vasárnapi Szent Liturgián a mostani búcsúzó lelkipásztor, Trescsula László atya köszöntötte a templom első parókusát, Szarka József atyát, és mindazokat a jó szándékú embereket, akik egykor a templom építését előmozdították, anyagilag és kétkezi munkával támogatták, sokszor felvállalva azt is, hogy ebből az egyházi szerepvállalásból a munkahelyükön hátrányuk származhat. A már elhunyt alapítókról és jótevőkről is megemlékezett a nagyszámú ünneplő közösség.

a két legidősebb támogató

Címkék