Az első CSIT

A csereháti ifjúság első találkozóját a karácsonyi készület jegyében tartották meg Selyeben

a találkozón

Az ősz folyamán a Miskolci Egyházmegye minden esperesi kerületében ifjúsági kerületeket is létrehoztak, élükön egy-egy ifjúsági referenssel. A Csereháti Esperesi Kerületben Kondás András, selyebi parókus kapta azt a feladatot, hogy összefogja a kerület ifjúságát.

Az első Csereháti Ifjúsági Találkozó, azaz a CSIT első alkalmára Selyeben került sor 2022. december 2-án, délután. Az összejövetelre a selyebi és az abaújszolnoki fiatalokon kívül encsi és homrogdi 15-25 év közötti fiatalok érkeztek szép számmal.

a találkozón

„A találkozót közös imádsággal kezdtük meg a selyebi Szent Gergely Tagiskola nagytermében. Ezt követte Pacsai János protopresbiter atya interaktív előadása. Karácsonyra hangoló gondolatainak középpontjában azok az ószövetségi próféták álltak, akik megjövendölték Jézus eljövetelét. A találkozó egész ideje alatt gyónásra vagy lelki beszélgetésre is lehetőség nyílt. Az összejövetel közös énekléssel folytatódott, a karácsonyi énekek gitárkísérettel csendültek fel. Az ezt követő uzsonna kínálata is a böjti napnak megfelelő előírást követte. Ezután kezdődött Kondásné Onder Ildikó tisztelendő asszony vezetésével a kézműveskedés. A résztvevők karácsonyi asztaldíszeket készíthettek, így minden fiatal kézzelfogható emlékkel térhetett haza. Akiknek pedig sportolni is maradt energiájuk, asztaliteniszben mérhették össze erejüket. Jó hangulatban telt el ez a késő délutáni alkalom.” – tudtuk meg az első találkozó programját András atyától.

kézműveskedés

A következő CSIT időpontját 2023. április 14-én, fényes hét péntekére tervezik, ugyanezen a helyszínen, a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Gergely Tagiskolájában (Selyeb, Kossuth u. 37.) ahova minden csereháti fiatalt nagy szeretettel hívnak és várnak.

FÉNYKÉPEK

Címkék