Atanáz püspök: A szinodális folyamat irányítója a Szentlélek legyen!

Atanáz püspök a XVI. Rendes Püspöki Szinódus egyházmegyei szakaszát a szikszói görögkatolikus templomban nyitotta meg.

Atanáz püspök Szikszón

A Miskolci Egyházmegye székesegyházában jelenleg átalakítások folynak, így Orosz Atanáz püspök atya a nemrégiben felszentelt szikszói templomot választotta a szinodális folyamat megnyitó liturgiájának színhelyéül. A Szent Liturgia a Szentlelket segítségül hívó imával kezdődött.

„A szinódusi út minden egyes szakaszának a Szentlélek az irányítója – ezért is hívtuk segítségül, az iránytű pedig ebben a folyamatban az evangélium, az Isten Igéje” – mondta Orosz Atanáz a Szent Liturgián. Ezt jelzi az ikonosztázion elé kihelyezett díszes evangéliumos könyv is.

Evangéliumos könyv

Gondviselésszerűnek nevezte a püspök, hogy görögkatolikus egyházunkban a mai vasárnapon éppen a hetedik egyetemes zsinat atyáit ünnepeljük. „Ma megemlékezünk arról a 350 püspökről, akik 787-ben, Niceában gyűltek össze, hogy a szent ikonok tiszteletét megvédjék azokkal szemben, akik koruk ikonrombolói voltak. Ennek zsinati döntésnek az eredménye az is, hogy templomainkat ikonok díszítik. Ezeken az ikonon a mi Urunk Jézus Krisztust nem csak szemléljük, hanem imádó tisztelettel és hódolattal vesszük körül.” - foglalta össze a hetedik zsinat eredményeit a püspök, majd a csaknem 1700 évvel ezelőtt ugyanoda összehívott első egyetemes zsinatról is tett említést, amelyen „hitünket alapvetően érintő döntéseket hoztak, és az egyházi életre vonatkozóan mindmáig érvényes szabályokat rendeltek el.”

Liturgia, nagybemenet

A zsinati hagyományok előzménye talán éppen az a Jeruzsálemben tartott apostoli zsinat, amelynek az Apostolok Cselekedetei 15. fejezetében és Szent Pál apostol a Galatákhoz írt levelében találjuk leírását, mondta a főpásztor, majd hozzá tette: „Ezen a megbeszélésen mindenki őszintén szólalhatott meg, jelen voltak az apostolok, a presbiterek, de jelen voltak az ősegyház tagjai is. Most, Ferenc pápa rendelkezése alapján, a soron következő püspöki szinódust egy évvel elhalasztották, illetve a szokásostól különböző módon kezdik el. A Szentatya kérése az, hogy amikor a püspökök két év múlva tanácskozni fognak Rómában, akkorra gyűjtsék össze azon világi hívők és papok véleményét is, akik az egyházat alkotják. Hiszen mindnyájan egy testet, Krisztus Titokzatos testét alkotjuk, és mindnyájunknak lehet valamiféle véleménye, szava. Az egyház meg akarja hallgatni ezeket a véleményeket.”

antidor osztás

Atanáz püspök beszélt az egyházmegyei szakasz várható lépéseiről, és arról is, hogy szeretnénk, ha minél több megkeresztelt hívő kifejezné véleményét.

„Ebben a folyamatban a mai Szent Liturgia egy olyan alapkő, amelyre hosszan építeni szeretnénk. Isten áldását és kegyelmét kérjük ehhez a folyamathoz.” – zárta a homíliát a püspök.

A liturgián résztvevőknek a templom közösségi terében nyílt elsőként alkalma, hogy a helyi egyházzal, annak működésével kapcsolatos gondolataikat, véleményüket megfogalmazzák a főpásztornak, illetve hogy ennek módját megtervezzék.

FÉNYKÉPEK

Címkék