Állásajánlatok

A Miskolci Egyházmegye pályázatot hirdet pedagógus munkakörök betöltésére

figura, nagyító

A Miskolci Egyházmegye pályázatot hirdet fenntartásában működő intézményekben pedagógus munkakör betöltésére az alábbiak szerint.

szöveg

 

A jogviszony jellege, időtartama: Pedagógus-munkakörben, munkajogviszonyban, határozott időre szóló alkalmazás, mely alkalmasság esetén véglegesíthető.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Illetmény és juttatások:

Az egyházi fenntartású intézményben az illetmény és a juttatások megállapítására a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • A betölteni kívánt álláshelyhez szükséges megfelelő iskolai végzettség
  • gyakorló keresztény élet, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • érettségi bizonyítvány, főiskolai/egyetemi oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél, (külön lezárt borítékban) lelkipásztori ajánlás, 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betöltésének időpontja: A munkakör 2020.szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A pályázat benyújtásának módja:

  • Postai úton
  • Elektronikus úton

A pályázat benyújtását követően, egyeztetett időpontban személyes meghallgatásra kerül sor.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után az eredményről értesítést küldünk.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 5.