Áldott légy Uram!

Teremtésvédelmi konferencia és továbbképzés kezdődött október 21-én Edelényben.

Nobilis Márió

"Laudato si’, mi’ Signore”, „Áldott légy, Uram” - Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának sorait többször idézték az előadók a konferencia idején, ezzel együtt Ferenc pápa ugyanezen címet viselő enciklikáját. „Milyen világot szeretnénk továbbadni azoknak, akik utánunk jönnek, a felnövekvő gyermekeknek?” Teszi fel a Szentatya a kérdést, és erre a kérdésre keresik a megoldást a konferencia résztvevői is.

Orosz Atanáz

A konferencia házigazdája a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesülettel együttműködve szervezte meg a háromnapos konferenciát. Az edelényi középiskola egyik szakiránya a környezetvédelem, de ezen túlmenően nagy hangsúlyt fektetnek a keresztény nevelés részeként is a környezeti nevelésre, a teremtett világ megóvására és védelmére.

A konferencia és továbbképzés megnyitóját október 21-én tartották, a rendezvénynek otthont adó Szent Gábriel Ifjúsági Centrum és Kollégiumban.

a konferencia részvevői

A megnyitó bevezető gondolatait Orosz Atanáz megyéspüspöktől hallottuk. A teremtésvédelem kifejezés a környezetvédelem szó keresztény megfelelője, ahol a Teremtős Isten tervéből, és a teremtett ember felelősségéből indulunk ki, annak érdekében, hogy kijavítva eddig elkövetett hibáinkat, egy biztonságosabb jövőt építsünk. Nagyon fontos ügyet képviselünk, amelyben sokak összefogására van szükség, hangsúlyozta a főpásztor, ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a környezetvédelem témája is agyonpolitizált téma, ami sokszor nehezíti, hogy mindenki által elfogadott legyen. Ferenc pápa a teremtésvédelem témájáról két évvel ezelőtt kiadott enciklikából csak egy-két kérdést ragadott ki Atanáz püspök; a félresiklott antropocentrizmus következményeit, a szerzetesi élet egyik alapvetésének (ora et labora) tanulságát. Apró elhatározásokkal, kisebb elhatárolódásokból kiindulva mozdulhatunk el a fenntartható fejlődés felé, fogalmazta meg a püspök.
Nobilis Márió

A megnyitó második részében Nobilis Márió, a Sapientia Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológia Tanszék adjunktusa 'A teremtésvédelem helye az egyház életében' címmel tartott vitaindító előadást. Márió atya rámutatott, hogy a teremtésvédelem az egyházban nem új szakterület feltárását jelenti, hanem egyfajta ökológiai megtérést, ami „azt jelenti: engedik, hogy Jézussal való minden találkozásuk minden következménye megjelenjen az őket körülvevő világhoz fűződő kapcsolataikban.

Zlinszki János

Másnap délelőtt először dr. Zlinszki János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Környezetjogi és Versenyjogi Tanszék docense tartott előadást. A két nap során az egyes csoportok munkáját Pestovics Ágnes, a Naphimnusz Teremtésvédelmi egyesület tagja, teremtésvédelmi ökokör vezető, valamint Dr. Tauber Tamás koordinálja. Bemutatkozik a Szent János Görögkatolikus Gimnázium és Szakgimnázium környezetvédelmi munkacsoportja is.

A konferencia október 23-án délután plenáris összegzéssel zárul.

a konfrerncia előadói

 

Címkék