Adhat-e az Eucharisztia életet?

A fenti kérdésre kereste a választ a XII. Nemzeti Kateketikai Kongresszus, amelyen Egyházmegyénk küldöttei is részt vettek.

előadó

Ebben az évben egyházmegyénk hitoktatásban résztvevő atyái és hittanárai ismét részt vettek a Nemzeti Kateketikai Kongresszuson, Budapesten, november 15-17. között. Egyházmegyénként tíz fő részére nyílt lehetőség, hogy ezen a továbbképzésen részt vegyenek. Az előadások igényessége és sokszínűsége, a sok felvetett téma és kateketikai szempont évről évre sokat segít bennünket, hogy feladatainkat igényesebben tudjuk végezni és a Krisztusi igazságokat minél igényesebben tudjuk továbbadni. Köszönjük a Miskolci Egyházmegye támogatását, hogy lehetővé tették ezen rendezvényen való részvételünket. Hittanárunk Ács Zoltán készített beszámolót a Kongresszusról.

Jármi Zoltán, a Hitoktatási Bizottság elnöke

egyházmegyénk képviselői

Élet – kenyér, Adhat-e az Eucharisztia életet? - XII. Nemzeti Kateketikai Kongresszus

1996 óta immár 12. alkalommal rendezték meg a Nemzeti Kateketikai Kongresszust. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Hitoktatási Bizottságának elnöke S E R. Dr. Udvardi György püspök atya meghívására minden egyházmegye képviseltette magát a tanácskozáson. Idén közel 180 katekéta és 40 pap vett részt az eseményen, melynek központi témája az Eucharisztia volt.

Az Oltáriszentség örök értékének aktuális dimenzióit teológiai, biblikus, antropológiai, liturgikus és diakóniai vonalon igyekezett feltárni. Dr. Füzes Ádám az NKK előkészítőjeként koordinálta a konferenciát.

Az előadásokat Dr. Martos Levente Balázs atya nyitotta meg,  aki a biblikus alapokat letéve hasonlította össze az Eucharisztiára vonatkozó különböző igehelyeket. Dr. Versegi Beáta Mária CB szerzetesnővér antropológiai szemszögből közelítette meg a témát, a teremtéstörténet emberképéből indult ki elemezve Isten és az ember kapcsolatát. Pál Feri atya előadásában felveti a kérdést, hogy az Eucharisztikus kongresszusra készülve meg tud-e mutatkozni hívő kereszténységünk, vagy csupán politikai illetve kulturális esemény marad. Kiemelte annak fontosságát is, mennyire fontos, hogy meglássuk Jézus személyét az Eucharisztiában. T. Molnár Ferenc diákónus, mentálhigiénés szakember, a diakónia szolgálatának fontossága mellett sorakoztatott érveket hangsúlyozva, mennyire fontos küldetése van az Egyháznak a szegények felé. Dr. Török Csaba atya zárta a kongresszus előadásainak sorát, aki teológusként az Eucharisztia misztériumáról beszélt, amelynek minél jobban át kell hatnia a közösségi életet.

előadás közben

Az előadások mellett műhelymunkák működtek párhuzamosan, amelyek a szentségi élet különböző témáiról szóltak, úgymint a szentségimádás, a liturgikus művészet, az elsőáldozás és az eucharisztikus nevelés. A tudományos munkák mellett változatos imaalkalmakon való részvételre is lehetőség nyílt. A pénteki nap szentmiséjét Erdő Péter bíboros atya mutatta be, szentbeszédében elmondta: „Nagyon fontos, hogy minden elméleti megfogalmazás előtt a gyermekeket, a fiatalokat, a hittől távol álló embereket megragadja, elbűvölje egy élmény, megérezzék az eucharisztikus ünneplés és a köztünk jelenlévő Krisztus varázsát.”

A konferencia a találkozás ünnepe is egyben mind a papok, szerzetesek és a katekéták számára, ahol egymással folytatott termékeny beszélgetések közepette lelki erőt és a hivatás örömét adják egymás számára.

Ács Zoltán, hittanár

Címkék