A ti fájdalmatok az én fájdalmam – Ferenc pápa megindítóan szép levele az ukránokhoz

November 24-i keltezéssel, kilenc hónappal a háború kitörése után a Szentatya levelet küldött az ukrán lakosságnak, hogy közelségéről és imáiról biztosítsa, és kifejezze együtt szenvedését a szenvedőkkel.

Ferenc pápa

Levelében külön megszólítja többek között a nőket, a fiatalokat, az időseket, az önkénteseket, a papokat.

Kedves ukrán testvéreim!

Földeteken immár kilenc hónapja tart a háború abszurd őrülete. Egeteken szüntelenül a robbanások baljós dübörgése és a szirénák hátborzongató harsogása hallatszik. Városaitokat bombák rombolják, a rakéták zápora pedig öl és pusztít, fájdalmat, éhezést, szomjazást és fagyoskodást hoz. Utcáitokból sokan kényszerültek elmenekülni, hátrahagyva otthonaikat és szeretteiket. Nagy folyóitok mellett mindennap vér- és könnyfolyók hömpölyögnek.

Szeretném könnyeimet a tietekkel vegyíteni, és szeretném elmondani nektek, hogy nincs olyan nap, amikor ne lennék közel hozzátok, és ne hordoználak benneteket szívemben és imáimban.

A ti fájdalmatok az én fájdalmam. Jézus keresztjében ma titeket látlak, titeket, akik szenvedtek az agresszió által kiváltott rémülettől.

Igen, a kereszt, mely megkínozta az Urat, újra megjelenik a holttesteken talált kínzásnyomokban, a több városban is felfedezett tömegsírokban, azokban és annyi más véres képben, amelyek behatoltak lelkünkbe, és amelyek azt kiáltatják velünk: miért? Hogyan bánhatnak emberek így más emberekkel?

Sok tragikus történet eszembe jut, melyekről tudomást szereztem. Mindenekelőtt a kicsinyeké: mennyi gyermeket megöltek, megsebesítettek, mennyi gyermek elárvult, mennyit gyermeket elszakítottak anyjuktól!

Veletek együtt sírok az összes kisgyermekért, akik a háború miatt vesztették életüket, mint Kira Odesszában, Lisa Vinnicjában, és mint több száz másik gyermek: mindegyikükben az egész emberiség szenvedett vereséget.

Most ők Isten ölén vannak, látják gyötrelmeiteket, és imádkoznak, hogy legyen vége ezeknek a szenvedéseknek. De hogyan ne éreznénk fájdalmat értük, továbbá mindazokért, kicsikért és nagyokért, akiket deportáltak? Felbecsülhetetlen az ukrán anyák fájdalma.

Azután rátok gondolok, fiatalok, akiknek a haza bátor megvédéséhez a jövőről szőtt álmaitok helyett a fegyverekhez kellett nyúlnotok; rátok gondolok, feleségek, akik elvesztettétek férjeteket, és ajkatokba harapva, csendben, méltósággal és elszántan továbbra is meghoztok minden áldozatot gyermekeitekért; rátok gondolok, felnőttek, akik mindent megtesztek, hogy megvédjétek szeretteiteket; rátok gondolok, idősek, akik nem élhetitek nyugodtan életetek alkonyát, hanem a háború sötét éjszakájába taszítottak benneteket; rátok gondolok, nők, akik erőszakot szenvedtetek el, és nagy terheket hordoztok szívetekben; mindannyiatokra gondolok, akik testben és lélekben sérüléseket szereztetek.

Szeretettel gondolok rátok, közel vagyok hozzátok, és csodálattal nézem, ahogyan szembenéztetek ilyen súlyos megpróbáltatásokkal.

És gondolok rátok, önkéntesek, akik nap mint nap önzetlenül dolgoztok a népért; gondolok rátok, Isten szent népének lelkipásztorai, akik – gyakran saját biztonságotokat is komolyan kockáztatva – közel maradtatok az emberekhez, Isten vigasztalását és a testvérek szolidaritását hozva nekik, kreatívan átalakítva a közösségi helyiségeket és kolostorokat menedékhelyekké, ahol vendégszeretetet, segítséget és élelmet tudtok nyújtani a nehéz körülmények között élőknek. Újfent gondolok a menekültekre és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekre, akik távol élnek egykori otthonuktól, melyek közül sok elpusztult; és gondolok az ország vezetőire, akikért imádkozom: rájuk hárul a feladat, hogy tragikus időkben kormányozzák az országot, és hogy előrelátó döntéseket hozzanak a béke és a gazdaságfejlesztés érdekében, miközben számos létfontosságú infrastruktúra elpusztul, városban és vidéken egyaránt.

Kedves testvéreim, e tengernyi bajban és bánatban – kilencven évvel a holodomor [kiéheztetés] szörnyű népirtása után – csodálattal tölt el, micsoda tűz ég bennetek.

Az ukrán nép a hatalmas tragédia ellenére, amelyet elszenved, sosem csüggedt el, és nem adta át magát a búslakodásnak. A világ egy bátor és erős népet ismert meg bennetek, olyan népet, amely szenved és imádkozik, sír és küzd, ellenáll és remél: egy nemes és mártír népet. Továbbra is közel vagyok hozzátok, szívemmel és imámmal, humanitárius buzgólkodással, hogy érezzétek a támogatást, hogy ne szokjatok hozzá a háborúhoz, hogy ne maradjatok egyedül se ma, de különösen ne holnap, amikor talán kísértésbe estek, hogy elfelejtsétek szenvedéseiteket.

Ezekben a hónapokban, amikor az időjárás zordsága még tragikusabbá teszi azt, amit most átéltek, szeretném, ha az Egyház szeretetét, az ima erejét, a szeretet, melyet oly sok testvér érez irántatok minden szélességi fokon, simogatásként éreznétek arcotokon. Néhány hét múlva karácsony lesz, és a szenvedést még élesebben érzitek majd. De szeretnék visszatérni veletek Betlehembe, ahhoz a megpróbáltatáshoz, amellyel a Szent Családnak kellett szembenéznie azon az éjszakán, amely csak hidegnek és sötétnek tűnt. Ehelyett viszont a világosság érkezett el: nem az emberektől, hanem Istentől; nem a földről, hanem a mennyből.

Krisztus anyja és a mi anyánk, a Szűzanya vigyázzon rátok! A világ püspökeivel együtt az ő szeplőtelen szívének szenteltem az Egyházat és az emberiséget, különösen a ti országotokat és Oroszországot. Az ő anyai szíve elé viszem szenvedéseiteket és könnyeiteket. Ő, ahogyan földetek egyik nagy fia írta, „Istent hozta világunkba”. Fáradhatatlanul kérjük tőle a vágyott béke ajándékát, abban a bizonyosságban, hogy „Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,37). Ő teljesítse szívetek jogos várakozásait, gyógyítsa be sebeiteket, és adjon nektek vigasztalást! Veletek vagyok, imádkozom értetek, és kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értem.

Az Úr áldjon és a Szűzanya oltalmazzon benneteket!

Róma, Lateráni Szent János, 2022. november 24.

Ferenc

Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Magyar Kurír

Címkék