A szeretetben nincs félelem – püspöki látogatás az edelényi középiskolában

Szent János ünnepén vezetett zsolozsmát Edelényben Atanáz püspök az iskola védőszentjének emléknapján.

a templomban

Szent János apostol a névadója az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégiumnak. Szeptember 26-án az evangélista elköltözésére, halálára emlékezünk. Ezen a napon minden évben Atanáz püspök látogatást tesz a középiskolában, hogy a diákokkal közösen végzett szertartáson emlékezzenek meg a védőszentről.

a templomban

Idén, szeptember 25-én, püspök atya a vecsernyét vezette a görögkatolikus templomban. A járványügyi helyzet miatt azonban nem az egész tanulói közösség, hanem csak a végzős és a kilencedikes osztályok képviselői vettek részt a szertartáson.

a vecsernyén

A vecsernye olvasmányai János apostol első leveleinek egy-egy részletéből valók. A püspöki homília ezen levelek üzenetéről szólt:

„János apostol tanúságot tesz a végtelen isteni szeretetről. Bennünket is arra biztat, hogy nagyon szeressük egymást, szeressük az anyaszentegyházat is, amely az ő második és végleges anyjának, Máriának a képviselője itt, körünkben."

a vecsernyén

„Ha valaki azt állítja, hogy: „Szeretem az Istent”, de testvérét gyűlöli, az hazug. Mert aki nem szereti testvérét, akit lát, nem szeretheti az Istent sem, akit nem lát.” (1 Jn 4,20) – írja János apostol. De azt hiszem, mi, akik találkozunk a testté lett Istennel, ráérzünk arra a végtelen szeretetre, amellyel megváltott bennünket bűneinktől. Így mi megszabadulhatunk a múlt terhétől, mi képesek leszünk szeretni egymást” – mondta Atanáz püspök.

Ataná püspök

Az apostoli levél negyedik fejezetének második része a szeretet és a hit forrásáról szól: „Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk.” (1 Jn 4,9). Ennek kapcsán tért ki a főpásztor Jézus életének nagycsütörtöki és nagypénteki eseményeinek magyarázatára, melyek különösen is Isten szeretetének megnyilvánulásai.

a vecsernyén

„A pandémia idején mindenki, joggal óvatosságra hívja fel a figyelmünket. Óvatosságra, de nem rettegésre, félelemre, ahogyan ezt sokaknál tapasztaljuk. A szeretetben nincs félelem, a tökéletes szeretet kizárja a félelmet – állítja Szent János, a szeretett tanítvány. Kívánom nektek ezt a szeretet, amely egy világjárvány idején, a világraszóló félelem és rettegés idején is, lehetővé teszi, hogy félelem nélkül, nyugodtan folytassuk Isten jobbján, a Megváltó Jézus jobbján életünket. Így összetartozásunkat továbbra is nagyra értékeljük, akkor is, ha fizikai, testi érintkezésre ezekben a hetekben, hónapokban nem kapunk lehetőséget” – zárta a homília üzenetét Atanáz püspök.

FÉNYKÉPEK

Címkék