A szeretet mértékéről – Külhoni püspökök találkozója Kalocsán

Február 11-én Bábel Balázs kalocsai érsek vendégeiként Kalocsára látogattak a külhoni egyházmegyék püspökei.

a kalocsai székesegyház homlokzata

Kalocsán a Nagyboldogasszony-főszékesegyház tartottak ünnepi szentmisét külhoni és hazai püspökök részvételével. A vendégeket Bábel Balázs üdvözölte visszatekintve a kalocsai érsekség múltjába, azokba az időkbe, amikor még a nagyváradi, az erdélyi és a csanádi püspökség is az érseki tartomány része volt. Itt mindig minden püspök otthon érezhette magát - mondta az érsek és ezt ezt kívánta mai vendégeinek is.

szentmise

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek volt a mise főcelebránsának. Az érsek azt a kérdést vetette fel prédikációjában, hogy miként lehet felismerni, keresztény-e valaki. A Diognétosznak írt levél a 2. századból éppen arra mutat rá, hogy a keresztényeknek nincsen különleges ismertetőjelük. Sem egyenruha, sem „tagsági könyv” révén nem lehet őket megkülönböztetni annak az országnak a többi lakójától, ahol élnek. Jézus abban hoz újat, hogy az Isten és a felebarát iránti szeretetet egyenrangúvá teszi, a második isteni személyként azonosítja magát a szenvedő emberekkel. Arra kér, hogy szenvedő embertársainkban szolgáljunk neki. Új mércét ad azzal is, hogy az utolsó vacsorán a korábbi paranccsal szemben, amely így hangzott: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat”, ezt mondja: „Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket.” Vagyis arra ébreszt rá, hogy a szeretet egyetlen mértéke a „mértéktelensége”, az, hogy nincs mértéke. Annyit ér, amennyi áldozatot miatta másokért hozunk.

Ezután Máriáról mint az első keresztényről beszélt az érsek, aki meghallgatta és megtartotta Jézus szavait. Hozzá hasonlóan a mi szavainkban és tetteinkben is – otthon, a munkahelyünkön, szabadidős tevékenységeinkben és kötelességteljesítésünkben egyaránt – meg kell mutatkoznia, hogy keresztények vagyunk.
Orosz Atanáz

A mise után a vendégek – Böcskei László nagyváradi püspök, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Német László nagybecskereki püspök, Martin Roos temesvári püspök, Schönberger Jenő szatmári püspök, valamint Tamás József gyulafehérvári segédpüspök és Orosz Atanáz miskolci görögkatolikus püspök – meglátogatták Szent Asztrik sírját, majd Bábel Balázs érsek kalauzolásával megtekintették az Astriceum Érseki Múzeumot.
 

Forrás és fotók: Magyar Kurír

Címkék