A parókia az egyház otthona

2022. augusztus 7-én összegyűltek a mucsonyi hívek, hogy hálát adjanak a gyönyörűen felújított parókiaépületért és templomtoronyért. A szentelést Orosz Atanáz miskolci püspök végezte.

parókia

A templomban elvégzett püspöki Szent Liturgia után először a templomtornyot, majd a parókia épületét szentelte meg. A parókiaszenteléskor Zakeus történetét hallottuk, aki házába fogadta az Úr Jézust. Azért könyörögtünk, hogy Jézus érkezése valóban otthonná tegye ezt a házat. Mert az otthon korántsem csupán egy szépen megépített ház. Az ember akkor érzi egy szépen megépített házban otthon magát, ha van, kivel megossza. Körülöttünk szaladgál a gyereksereg, de ők sem képesek igazán otthonná tenni ezt a parókiát, erre csak Krisztus képes, az Ő oda történő belépésével valósul meg. Azért imádkoztunk, hogy ez a lak az Egyház otthona legyen, ahol mindenki otthon érezheti magát, akinek Krisztus számít, és akinek Ő a legfontosabb.

TORONY

Szepesi Szilárd parókus atyát Atanáz atya azért küldte a mucsonyi hívek közé, hogy sokakhoz elvigye Krisztust, és rajta és családján keresztül sokan ismerjék fel, hogy egészen más lesz az életünk Krisztussal.

Mucsonyban valóban régi igény és régi terv volt, hogy a templomtorony megdőlt keresztjét és beázó tetejét valamint az 1910-ben épült parókiát felújítsák, hiszen a Miskolci Apostoli Exarchátus alapító parókiái között található Mucsony, ami sokáig az Adminisztratúra központja is volt. Minden templom vagy parókia, ami megépül, megújul, egy bástya kell, hogy legyen, amellyel hirdetjük Krisztus szeretetét.

Aranáz püspök

Az egyházközség képviseletében Szepesi Szilárd parókus köszönte meg a kormányzat és a Miskolci Egyházmegye támogatását, és elmondta, mekkora öröm a közösség számára, hogy most itt lehetnek. Kiemelte, hogy az egyházközség jó szándékú tagjai anyagi és kétkezi támogatásukkal is segítették a parókiaépület befejező munkálatait. A templomtorony megújítása az EEÖR-KP-1-2021/1-000649-es pályázat, a parókia épülete a Miskolci Egyházmegye EGYH-RKI-20-0004  beruházása által újult meg.

Szepesi Szilárd, parókus

FÉNYKÉPEK

Címkék