A Miskolci Egyházmegye rendelkezése az oktatási-, nevelési intézményekkel kapcsolatosan

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a szerint a bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti települési önkormányzat polgármestere a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el.

logo

A Miskolci Egyházmegye Oktatási Bizottsága döntött arról, hogy a fenntartásában működő óvodák és bölcsődék esetében az alábbi intézkedéseket lépteti életbe:

Az önkormányzatok által általánosan követett eljárásnak megfelelve, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház főigazgatójának ajánlásait is szem előtt tartva, nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel otthoni körülmények között gondoskodjanak a gyermekek elhelyezéséről.

A gyermekek felügyeletét ne időskorúakra, ne a nagyszülőkre bízzák.

A rendkívül indokolt eset fennállása esetén, ügyeletre vonatkozó igény esetén a gyermek akkor fogadható, ha

  • az elmúlt 14 napban sem a gyermek sem vele együtt élő bármely közeli hozzátartozó külföldi tartózkodásból nem érkezett otthonába;
  • a gyermek egyik szülője sem tartózkodik otthon, a gyermek otthoni tartózkodása nem megoldható.

A gyermek napközben észlelt betegsége esetén, az óvodától kapott értesítést követően, a gyermeket a szülő haladéktalanul elviszi az óvodából.

A gyermeket a szülő csak az óvoda bejáratáig kísérheti.

A fentiekről a szülőnek nyilatkozatot kell tennie. (A nyilatkozat formanyomtatványa az intézménynél található meg.)

A rendkívül indokolt esetben szükséges ügyelet biztosítása esetén az ügyeletet öt gyermekenként alakítjuk ki, a felügyeletről gondoskodunk.

Ahol a település polgármestere nem rendelkezett a rendkívüli szünetről, a Miskolci Egyházmegye Oktatási Bizottsága elrendelte a fentebb leírt intézkedéseket.

Az iskolákra vonatkozó eljárás:

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatával döntött a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről.

A határozatban foglaltak alapján a köznevelési és szakképző intézmények működési rendjére az alábbi szabályozás vonatkozik:

2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre; a tanulók nem látogathatják az iskolákat.

A digitális munkarend szerinti feladatellátás megszervezéséről az intézmény az érintett tanulókat tájékoztatja.

Nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy ne vigyék gyermekeiket az iskolákba.

A szakképzésben a gyakorlati oktatás további intézkedésig elmarad.

A középiskolai kollégiumok bezárását a fenntartó elrendelte.

A köznevelési intézményekben folyó órarend szerinti hittan oktatás a digitális munkarend szerint folyik. Az előre tervezett lelkigyakorlatok elmaradnak.

A gyermekétkeztetés megszervezése és működtetése a települési önkormányzatok feladata.

Címkék