„A mai ünnep nem csak a vizet, hanem bennünket is átalakít” - vízszentelés és iskolamegáldás Homrogdon

Január 6-án Orosz Atanáz püspök Homrogdon szentelt vizet, majd az egyházmegyei fenntartású általános iskolát is megáldotta.

vízszentelés

A Miskolci Egyházmegye főpásztora vízkereszt ünnepén minden évben más-más parókián szentel vizet. Idén Atanáz püspök Homrogdra látogatott. A püspöki Szent Liturgián és az azt követő vízszentelés szertartásán a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola felső tagozatos tanulói is részt vettek. Atanáz püspök elsősorban a gyermekek számára mondott tanítást az ünnep jelentéséről és üzenetéről.

a templomban

A január 6-i ünnepet több néven is kifejezzük: vízkeresztnek; Úrjelenés vagy Istenjelenés ünnepének hívjuk, de keleten a világosság és fény ünnepeként is emlegetik, hangzott el a homília elején.

„Jézus Krisztus megjelenésével a szívünkben is világosság terem; világos lesz számunkra életünk értelme, hogy honnan jöttünk és merre tartunk, illetve hogy a rosszat kerülnünk kell, és csak a jót kell követnünk.” – mondta a püspök.

„Vízkereszt ünnepén először is Keresztelő Szent Jánosról szól az evangélium, aki a bűnbánat keresztségét hirdette. Azokat is, akik elmentek a Jordán folyó mellé, a bűneiktől segítette megtisztulni.” – folytatta a főpásztor az ünnepről szóló magyarázatot, majd Izajás próféta jövendöléseit idézte: „Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg (…) Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot” (Iz 1,16-17). „Szükségünk van nekünk is a minden rossztól való megtisztulásra, lelkünk a megtisztítására, melyre különösen jó alkalom egy új év kezdete.” – fűzte hozzá a püspök.

a templomban

„Jánoshoz tömegek özönlöttek, hogy megtisztuljanak, és a sok ember között feltűnt Isten Fia, Jézus Krisztus, aki tiszta ártatlanság, soha semmilyen bűnt nem követett el, sőt még csak nem is hajlott a bűn felé. Azért ment, hogy alámerüljön érettünk, bűnös emberekért. Ő, aki ártatlan és tiszta, mindenekelőtt ezzel segített mindenkit a megváltáshoz. A mai ünnepen lett világossá, hogy Isten elküldötte egyszülött Fiát, Jézus Krisztust, hogy megszabadítson bennünket minden gonoszságtól, minden bűntől és bajunktól. Először a történelemben Isten mint Szentháromság tapasztalható módon megnyilatkozott, és mi azóta ünnepeljük az Ő megjelenését, megnyilatkozását, kinyilatkoztatását. Azzal, hogy ártatlan létére belemerült a Jordán folyóba, megszentelte azt. Sőt, megszentelte a tenger vizét is. Az Ő kegyelméből megszenteljük a homrogdi vizet is. S így valahol megszentelődik az egész természetünk, egész környezetünk.” – hangzott el a homíliában, majd a vízszentelés szertartásának mozzanatainak értelmezésére tért rá Atanáz püspök, köztük a kereszt háromszori vízbe merítésére: Jézus a halálban is elmerült, de harmadnapra föltámadt. A hármas gyertya tüze, amit szintén a vízbe merítenek, a Szentlélek tüzét jelképezi, így szenteli meg a vizet.

vízszentelés

„A Szentlélek tüze bennünket is tüzes buzgóságra indít, hogy akarjuk és cselekedjük is a jót és hárítsunk el minden rosszat, amely megkörnyékez bennünket. A szenteltvíz a Szentlélek kegyelmét hordozza. akiket meghintenek vele vagy akik isznak belőle, lelkierőt merítenek abból. Akiknek a házát megszenteljük, azoknak az élete is jobb, szebb lehet, megszentelődik. Megjelent Üdvözítőnk kegyelme minden embernek – ahogy az Apostol mondotta mai üzenetében - Arra tanít minket, hogy szakítsunk minden istentelenséggel, evilági vágyakkal, hogy fegyelmezetten, szentül és buzgón éljünk. A mai ünnep nem csak a vizet, hanem bennünket is átalakít.” – hangzott el a püspöki homíliában.

A Szent Liturgia után a templomban megszentelt vízzel áldotta meg Atanáz püspök a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola újonnan kialakított és felújított épületrészét, majd pedig az osztálytermeket.

épületszentelés

A munkálatok során a meglévő szolgálati lakást alakították át új csoportszobává, valamint emellé épült egy teljesen új, földszintes tantermi szárny is, így majdnem száz négyzetméterrel növekedett meg az iskola épülete. A beruházás az EGYH-KCP-16-P-0115 pályázati forrásból valósult meg. Az új részben testnevelés órák megtartására alkalmas termet berendeztek be, ahol a többségükben halmozottan hátrányos helyzetű kisiskolások mutatták meg ügyességüket, gyorsaságukat, koordinációs képességeiket a különböző játékos és látványos gyakorlatok végzése közben.

torna

Az ünnepségen Csépányné Szabolcsik Erika igazgató asszony köszönte meg a beruházást előmozdítók fáradságos munkáját.

Az ünnepséget a gyermekek egy Szent-Györgyi Albert idézettel zárták: „A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, és mindenekelőtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira."

TOVÁBBI KÉPEK

Címkék