A béke Királynőjéhez zarándokoltak a magyarországi ruszin közösségek

A ruszin nemzetiségűek országos búcsúját idén tizedik alkalommal tartották meg Sajópálfalán.

a templomban

Augusztus utolsó vasárnapján tartották meg a Magyarországon élő ruszin közösségek országos zarándoklatát a sajópálfalai kegyhelyen. Két nyelven; ószlávul és magyarul hangzottak el a papi imádságok az ünnepi Szent Liturgián, amit Orosz Atanáz püspök vezetett, a kántori szolgálatot pedig a Szent Efrém Férfikar végezte. A kórus szláv nyelven megszólaltatott liturgikus énekeivel „átélhettük, hogy őseink, az idetelepült ruszinok, hogyan végezték a szertartást a kegykép könnyezésének idején és az azt követő évszázadban” – méltatta Kiss Attila parókus az énekes szolgálatot.

a férfikar

Atanáz püspök ünnepi beszédének központi témája a szentírási szövegekben több helyen is megismételt isteni törvényekre és ezek betartására, köztük a „Ne ölj”, és „Szeresd felebarátodat” parancsokra fókuszált. Ezt hallhattuk az ünnepen felolvasott evangéliumi szakaszban (Mt 19,16-26), és ezt az üzenetet erősítette tovább a főpásztor Szent Jakab apostol intelmeivel: Természetesen, ha megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: „Szeresd embertársadat, mint saját magadat”, helyesen jártok el. De ha a személyek között különbséget tesztek, bűnt követtek el, s a törvény, mint törvényszegőket, elmarasztal benneteket. Aki minden törvényt megtart, egy ellen azonban vét, mindegyik ellen vét. Hiszen aki azt mondta: »Ne törj házasságot!«,  azt is mondta: »Ne ölj!«  Ha tehát nem törsz házasságot, de ölsz, megszegted a törvényt.  (Jak 2,8-10).

a zarándokok

Majd korunk szomorú tapasztalatára hívta föl a figyelmet a főpásztor: „Ismét egy olyan században, egy olyan korban élünk, ahol tőszomszédságunkban több mint fél éve ropognak a fegyverek, száguldoznak a rakéták és ölik az embereket halomra. Olyan emberek művelik ezt, akik valaha megtanulták a tízparancsolatot, akik hozzánk hasonlóan gyermekkorukban így is imádkoztak: goszpogyi pomiluj, akiket már egyszer istenfélelemre neveltek.”

Nem csak a bibliai szereplők – Káin és Ábel, Dávid és Uriás, Jezábel és Nábót – között, hanem „napjainkban is vannak emberek, akik a másikat csak ellenségként, saját jogaik korlátozójaként fogják föl. Most itt nem csak a hadban álló nemzetekre gondolok, de gondolok azokra is, akikkel nap mint nap, akár a sajtóban is találkozunk, akik újra és újra az abortusz jogokért szállnak síkra, hogy a születendő gyermek ne álljon útjukba, akár karrierjük, akár egyéb kényelmesebb életmódjuk érdekében. „Ne ölj”, mondotta Isten, és ezt Jézus Krisztus is számon kérte minden egyes tanítványán, és aki az ő tanítványa akart lenni. Isten semmilyen formában nem engedi azt, hogy a gyilkosság ideológiájának rabjává legyünk, hogy akár vallásos, akár nacionalista ideológia alapján emberi lényt öljünk vagy bántsunk.” – mondta Atanáz püspök.

Atanáz püspök

„Nem véletlenül figyelmezteti tehát a mai keresztény tanítványt is Jézus: Ha tökéletes akarsz lenni, menj, add el, amid van, add oda a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyekben. Azután jöjj, kövess engem. (Mt 19, 21). Ebben a megbolondult világban nincs más út a menekvés és az üdvösség felé, csakis Jézus Krisztus radikális követése. Aki ezt nem vállalja, a hazug propaganda zsákmányává válhat.

Jézus Krisztus tanításának jegyében ebben a mai helyzetben is szeretnünk kell felebarátunkat úgy, ahogyan Jézus azt a hegyi beszédben meghirdette, és be kell fogadnunk a háborús menekültet úgy, ahogyan azt Ő kínszenvedése előtt elhangzott tanításával egyértelművé teszi. Ezt kéri Jézus a ma élő embertől, tanítványaitól. Az elmúlt félév tapasztalatai alapján szinte biztosak lehetünk abban, hogy nincs is más megoldás e világ bajára.” – hangzott el a püspöki homíliában.

körmenet

Atanáz püspök arra is emlékeztetett, hogy Ferenc pápa öt hónapja Szűz Mária szívének ajánlotta fel Ukrajnát és Oroszországot. „Itt, a sajópálfalai kegykép közelében az Istenszülő közbenjárását kérve nekünk is nagyon fontos, hogy eszünkbe jusson: ahogyan a mi országunk már ezer éve Szűz Mária országa, úgy legyenek ezek az országok is az ő szívügyei, és meneküljenek meg attól a vérontástól, amely ennek a fél éve tartó őrültségnek a folytatásaként elképzelhető.”

„Jézus Krisztus békéjét kell kérnünk és átvennünk, hiszen megígérte és biztosított minket afelől: Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Jézus Krisztusnak a békéjét kérjük, aki úgy lett a mi békességünk, hogy magára vette ellenségeinek a haragját, az adóslevelet fölvitte a keresztre, hogy minden ellenségeskedést megszüntessen és minden nemzetet, népet és embert kibékítsen egymással.”

papság

„Imádkozzunk ezen a Szent Liturgián bajbajutott testvéreinkért, imádkozzunk Ukrajna békéjéért, és mindazokért a menekültekért is, akik földönfutókként ennek az őrült háborúnak a legnagyobb terheit hordozzák. Tegyünk jót velük, hacsak tudunk, és imánkkal kísérve ennek a világnak a békéjét kérjük attól az Istenszülő Szűz Anyától, akit a béke Királynőjeként ismerünk.” – zárta ünnepi beszédét a miskolci püspök.

A zarándoknapot megtisztelte jelenlétével Tircsi Richárd, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságának főosztályvezetője, Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője, Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke és Giricz Vera, a magyarországi ruszinok szószólója.

a templomban

Simicskó István köszöntőjében arra hívta föl a figyelmet, hogy bár a „ruszin nemzetiségnek nem adatott meg hogy egy önálló állama legyen, de hitében él és erősödik, és ezt jó látni. Ez a búcsú is arról szól, hogy a vallási értelemben vett hagyományokat megtartja és példát mutat olyan közösségeknek is, amelyek már kezdik elfelejteni, hogy honnan jöttek. Feltöltődünk hittel, megerősödünk reménnyel egy ilyen búcsún, és ez adja a jövőt. Ha ez nincs, akkor nem ér semmit az élet. Ebben kell példát mutatni.”

Kramarenko Viktor felidézte a tíz évvel ezelőtt kezdődött zarándoklatok emlékét, és arra is buzdította a közösség tagjait, hogy az őszi népszámlálás idején nyíltan vallják meg vallási és nemzetiségi hovatartozásukat.

a ravatalozó

A sajópálfalai templomban és környezetében az utóbbi években jelentős fejlesztések valósultak meg. A templom festett üvegablakai és a zarándokokat is kiszolgáló vizes blokk és filagória újult meg, valamint egy új ravatalozó épült a templom melletti temető kertjében. Mindezeket pályázati források (MFP-FFT/2020, illetve EGYH-EOR-22-P-0035), valamint a miniszterelnökség támogatása és a helyi közösség anyagi hozzájárulása tette lehetővé. A liturgia utáni körmeneten ezeket áldotta meg Atanáz püspök.

Majd, ahogyan az első zarándoklatok óta minden évben, agapéval zárult a zarándoknap, melyen a sajópálfalai ruszin önkormányzat volt a házigazda.

FÉNYKÉPEK (Kázsmér László)

Szöveg: Varga-Juhász Bernadett

Címkék