A bazilita harmadrend kiállításmegnyitója Máriapócson

A Bazilita Rend világi ágának imádságos ünnepségét Máriapócson tartották, ahol egy kiállítás keretében mutatták meg az elmúlt 25 év munkáját.

csoportkép a bazilita harmadrenddel

A Nagy Szent Bazilról elnevezett Bazilita Rend világi ágának, vagyis a bazilita harmadrendnek, 25 éves „születésnapi” imádságos ünnepségét tartották meg szeptember első napján Máriapócson a Családvárban egy kiállítással, mely tükrözi a harmadrend negyed évszázados engesztelő munkáját.

A kiállítás anyagának összeillesztése és a rendezés oroszlánrésze, Dr. Lukács Miklós főorvosúr erőfeszítését dicséri, aki a bazilita harmadrend országos világi elnöke. A bazilita harmadrendet Rakaczky Bazil, az USA-ból hazatért bazilita szerzetes szervezte meg elsőként 1993-ban Hajdúdorogon. A máriapócsi bazilita harmadrendi csoport 2010-ben alakult meg, Szocska Ábel Nyíregyházi püspök és Király János atya hűséges, kitartó munkája nyomán.

Lukács Miklós

A Szűz Anya kegyelméből, láthatjuk a kiállításon többek közt a bazilita kiadványokat, könyveket, újságokat, könyvjelzőket, naptárakat, a harmadrendi csoportok tevékenységét plakátokon, a harmadrendi díszes vállszalagot, a bazilita címert. A kiállításmegnyitó keretében hangzott el Földvári Katalin előadása Nagy Szent Bazilról, a Bazilita Rendről, a máriapócsi kegykép csodás könnyezéséről, a bazilita harmadrend küldetéséről.

A harmadrend, a bazilita karizmákkal átitatott apostolkodásával és az evangéliumi imádságos életével, minden ember üdvét szeretné szolgálni pl. lelkigyakorlatok szervezésével. A bazilita harmadrend, ezzel a kiállítással is, a csodatévő Szűz Máriát szeretné dicsőíteni, aki az ő gyermekei közbenjárója, szószólója. Azt kérjük, hogy az Istenszülő rendelkezzen az életünkkel, talentumainkkal az egyház és a világ szolgálatára. Imádkozunk a bazilita rend felvirágzásáért a 40 szocialista év kényszerpihenője és a rend szétszóratása után, és a rendszerváltás utáni ultraliberális 25 éve után. 

könyv a harmadrendről

A bazilita harmadrend szeretné megmutatni az evangéliumi élet boldogságát, hogy a szeretet-hiányos emberek, az Oltáriszentség tiszta forrása helyett, ne a gyors boldogság-pótlékok felé forduljanak. A 21. század tipikus jelensége az, hogy rá kell nevelni az embereket, hogyan lehetnek boldogok (az örök boldogságot keresve), hogyan pihenjenek (kapcsolják ki magukat interaktívan is), nevelni kell az embereket a családi életre, a közösségi életre, az egymás iránti áldozatvállalásra. Ha erre a munkára van most szükség, ha erre a feladatvégzésre hív most az Isten, akkor osztatlan szívvel ezt a hivatást fogja teljesíteni a bazilita harmadrend a legjobb igyekezete és legjobb tudása szerint.

Sajnos elvakítanak minket a mindennapi – rossz - szokásaink, a hétköznapi rohanás, lelkileg ezek vakká tesznek, szorongásossá tesznek. Képesek a rossz beidegződések, megkövesíteni a lelki növekedésünket, és az élettevékenységeinkben is zavarok állhatnak be. Meggátol minket a lelki lustaságunk a hitünk növekedésében. Nem használjuk ezáltal ki a lehetőségeinket az Isten Országa építésére, pedig az Atya munkatársai lehetnénk. Az egyház, lelki gazdagodást adhat a számunkra, hogy a Teremtőtől kapott feladatunkból, hozzuk ki a legtöbbet! Ne legyünk lelkileg vérszegények, a (görög)katolikus szó, ne csak egy jelző legyen a számunkra, hanem életünk meghatározója. Ebben a küldetésben szeretne részt venni a bazilita harmadrend a Szűz Anya áldásával. Ne felejtsük el, tartsuk szem előtt, hogy ha még a felebarátja sem hisz az emberben, de az Istenszülő Szűz Mária akkor is hisz bennünk, bízik bennünk, számít ránk!

baziliták

A nem minden izgalomtól mentes kiállításszervezésben és a háttérmunkában, köszönjük a szíves, önfeláldozó közreműködést Mosolygó Tibor atyának a Családvár igazgatójának, Ihnát János szatmári főesperes atyának, Illés atyának a Máriapócsi Bazilita Házfőnöknek, az anyagi áldozatot pedig a pócsi csoportnak.

Papp Nóra

 

 

Címkék