24 óra az Úrért - beszámoló

Ferenc pápa Misericordiae vultus kezdetű bullájában hirdette meg a „24 óra az Úrért” elnevezésű kezdeményezést, melyhez a Miskolci Egyházmegye is csatlakozott március 4–5-én.

Logó

A pápa a bullában így fogalmaz „Sokak számára ez jelentheti a szentgyónás lehetőségét, köztük számtalan fiatalnak, akik gyakran ezen alkalommal találják meg az Úrhoz való visszatérés útját: élik át az elmélyült imádság élményét és fedezik föl életük értelmét. Állítsuk újra meggyőződéssel középpontba a kiengesztelődés szentségét, mert ez teszi kézzelfoghatóvá az irgalmasságot. A gyónás minden bűnbánó számára a valódi belső béke forrása lesz.” (Misericordiae vultus, 17)

A virrasztás megszervezésében az egyházközségek helyi sajátosságaikat is figyelembe vették, de mindenhol lehetőséget biztosítottak a szentgyónásra, mely húsvéti előkészület idején mindenképpen elengedhetetlen.

Miskolcon az előszenteltek liturgiája után a fiatalabb korosztály töltötte meg a templomot a taizé zenés imaórán. Sajátos hangulatot teremtettek az olvasmányok közötti hangszerrel kíséret imádságok.

Edelényben minden korosztályt - óvodásoktól idősebbekig – és minden közösséget bevontak a folyamatos imádságba, az imaórák, a liturgia és a zsolozsmák közötti időben.

Emődön péntek reggel utrenyével kezdődött az 24 órás szolgálat és hramotás Szent Liturgiával fejeződött be. A szolgálatba a római katolikus testvérek is bekapcsolódtak.

Múcsonyban is csatlakoztak Ferenc pápa kezdeményezéséhez, melyben Atanáz püspök atya is részt vállalt, pénteken az előszenteltek liturgiájának vezetésével.

Felsővadászon pedig a cigány hívek is bekapcsolódtak helyben és környéken élő görög és római katolikusok virrasztásába, erősítve egymás közösségeit.

24 óra volt, amelyben mi is részesei lehettünk a világegyház szüntelen imádságának, és sokunk lelkében mély nyomokat hagyva közeledhettünk mindannyian a Húsvét titkának megéléséhez.

Címkék