Miért szép a nagyböjt?

nagyböjt

Krétai Szent András bűnbánati kánonja elmondja a bűn nagyságát, mélységét; kétségbeeséssel, bánattal, reménységgel rázza meg a lelket. A bűnök megvallását ötvözi a nagy bibliai témákkal. Ádám és Éva történetének, a Paradicsom elveszítésének, Noé idejének felidézése után, Dávid király kétségbeejtő helyzetéből elvezet az „Ígéret Földjére”, Jézus Krisztus által az Anyaszentegyházhoz.

A Biblia eseményei itt életem eseményeiként mutatkoznak meg. A bűn tragédiája, az árulás személyes történetemmé válik. Életem küzdelmét kezdem úgy látni, mint ami része annak az egyetemes harcnak, ami Isten és az ellene lázadó sötét hatalmak között folyik. Nemcsak a bukás az én történetem, hanem a szabadulás is.

Darabokra téptem a ruhámat,- amit te szőttél nekem Teremtőm,- azóta meztelenül fekszem Uram, csak Te öltöztethetsz fel engem. Mennyi vigasztalás van ebben. Valaki fel akar öltöztetni engem. Valakinek fontos hogy én hogy nézek ki.

Szégyenkezem ahogy olvasom: „Egyedül a külső ékességet ápoltam szorgalmasan, megvetvén az Isten képére alkotott belső sátrat.”

A készületben Megerősített az Örömhírvétel ünnepe. Krisztus a mi örök tavaszunk. Tavasszal kezdődik Isten Igéjének élete a Földön, Mária testében. Karácsonykor ez nyilvánvalóvá válik. Mária beleegyezésével indul el üdvösségünk története, elindul egy folyamat, mely az emberek üdvözítését valóban a megvalósulásig vitte. Készületre hívja egyházunk Máriát. Rá vár a nagy feladat, hogy egy időre lakást adjon az emberré levő Istennek: „Készülj elő, te tündöklő színarany veder, hogy befogadjad az élet mannáját, ... Hogy a természet rendjét meghaladó módon tebenned lakozzék!” „Az Úr, aki ... az égben lakik, a te bensődben akar lakozni ... Avégett jön, hogy égivé tegye az emberek természetét.” ...Az enyémet is, a Tiédet is.

Krisztus felé fordulunk kéréssel: „A fényárasztó palota, az isteni leányzó tisztaságos méhe, ó Fejedelmünk, el van neked készítve, jöjj hozzá és fogadd el azt!”

„Ma van az öröm hirdetése... - Ádám megújul, Éva az ősi szomorúságtól megszabadul, a hasonlatosságunkra való lényeg sátora, a felvett természet átistenülése folytán Isten templomává lett.” /Az emberi természet átistenítése folytán megszentelődik, aki Őt hordozza, Mária Isten templomává lesz./ Templomává akar tenni engem is Téged is.

„...A foganás módja kifejezhetetlen. Szűz leány méhébe fogadja a Fiút, a Szentlélek alászáll. Az Atya az égben így akarja, az egyesülés közös elhatározással történik.” - /Az Isten megteremtett téged nélküled, de nem üdvözít nélküled. Szent Ágoston./

A Szenvedés hetére: „Ha Urunk Jézus Krisztust akarod követni, akkor tartsd meg az ő parancsait! Ha megakarod feszíteni a te régi emberedet, akkor távolítsd el magadtól azokat, akik levesznek téged a keresztről…”/Izajás atya/ Lakatos László ünnepi könyve nyomán.

Polyák Péter