Három nap Barsi Balázs atyával Sajópálfalán

Barsi Balázs

A Miskolci Egyházmegye papjainak vezetésével tartottak missziós napokat Sajópálfalán. Ennek keretében Barsi Balázs ferences rendi szerzetes tartott elmélkedéseket és lelki napot a templomban 2017. május 22-24. között.

„Hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk és feltárta előttünk az írásokat?  Hiszen ugyanaz a Lélek ihlette Szent Lukácsot, Aki most szólt általad hozzánk, és tanításod életre keltette az evangélium betűit!” Ezekkel a szavakkal mondott meghatott köszönetet Kiss Attila Gellért sajópálfalai parókus a sümegi ferences szerzetesnek a három napon át tartó előadássorozatért, a közös imádságért.

Balázs atya május 22-én, hétfőn délután érkezett Sajópálfalára, ahol három estén át tartó igehirdetésével bekapcsolódott abba a misszióba, ami a sajópálfalai kegykép könnyezésének 300. évében 11 paptestvér apostolkodásával zajlott majdnem egy héten keresztül. A templom mindhárom estén megtelt. Kedden napközben a sajópálfalai esperesi kerület hívei vettek részt lelki napon olyan nagy számban, hogy sokan már csak a templom udvarán hallgathatták Balázs atya szavait. Szerdán a Kenethozókról nevezett monostor nővéreinél is látogatást tett kedves vendégünk.

Ajándék volt, hogy itt járt, és reméljük, ő is megajándékozottként térhetett vissza a monostor otthont adó falai közé!

 

Balázs atya elmélkedései a linkeken keresztül meghallgatható:

1. rész

2. rész

3. rész