Gondolatok az evangéliumhoz

Gadara látkép

„Isten Fia azért jelent meg, hogy az ördög birodalmát lerontsa” (1Jn 3,8)
Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottakat (Lk 8,28-39)

A gadarai megszállottak evangéliumi szakasza nagyon figyelemre méltó és gazdag tanítást hordoz. Ebből két dolgot kiemelve, talán megragadható a lényeg, ami nem veszíti aktualitását ma sem.

Jézus kifejezetten annak a két embernek a megszabadításáért ment Gadara földjére, hogy a pogányok földjén is kinyilatkoztassa hatalmát. Amint szabadulást adott a két szenvedő megszállottnak, úgy felismerhetjük ebben a tettében messiási küldetését is, hiszen az emberiség megmentéséért jött a világba, ahogy Szent János apostol és evangélista írja első levelében, tömören megfogalmazva Krisztus Urunk küldetését: „Isten Fia azért jelent meg, hogy az ördög birodalmát lerontsa” (1Jn 3,8)

Erről a mozzanatról mondja több szentatya, hogy az Egyház nagy küldetése a világ végéig az, hogy felvilágosítást adjon a nemzeteknek, és szabadítsa fel az embereket az értelem sötétségéből az Evangélium ismeretével.

A misszió és a hitoktatás készíti fel a népeket, a közösségeket arra, hogy Isten közelsége esetén ne a mulandót válasszák, hanem Jézus Krisztust, amit a gadaraiak elmulasztottak félelmük és tudatlanságuk miatt: „...Gadara vidékének egész népe kérte őt, hogy távozzon közülük, mert nagy félelem lett úrrá rajtuk.” (Lk 8,37)

A másik érdekesség a történetben, hogy amíg Gadara lakói nem tudják ki az Ördög, és nem ismerik Jézust, és nem tudják pontosan, hogy mi történt azzal a két emberrel, addig a Sátán felismeri az Urat, sőt így szólítja meg: „Mi közöm hozzád Jézus, a Magasságos Isten Fia? Kérlek, ne gyötörj engem!” (Lk 8,28) A gonosz lélek tudja azt, amit az emberek nem. Ezért az emberek tudatlanságát kihasználva, az Ördög könnyen építi fel evilági uralmát, sok szenvedést okozva az egész emberiségnek.

Elgondolkodtató, hogy mára az egész világot behálózó internet korában, amikor a média minden kontinensen véleményt formáló híreket tár az emberek elé, és minden szenzációra éhes, addig alig hallunk Isten nagy tetteiről.

Amikor Egyiptomban, Kairó külvárosában Zeitoun-ban 1968. április 2-tól 1971. május 29-ig szinte minden nap megjelent fényességben a Boldogságos Szűz egy kopt keresztény bazilika kupolája mellett a magasban, akkor a szenzációra figyelő sajtó csak vonakodva adott hírt róla, majd teljesen elhallgatott minden csatorna. Sem a CNN-t, sem a BBC-t nem érdekelte ez a csoda, bár volt példa rá, hogy egy millióan is nézték és imádkoztak.

P. Henri Boulad, Alexandriában élő katolikus pap, aki sokáig az egyiptomi katolikus Caritas igazgatója volt, ő mesélt arról, hogy egy keresztény kopt szerelő, akinek a jelenések első napjaiban egy vasajtó leszakította az egyik ujját, kiment az utcára Szűz Mária jelenése idején, és a magasba nézve könyörgött segítségért. A Boldogságos Szűz, aki mindig ugyanabban az időben volt látható a kopt templom szentélye fölött amint körbejárta a kupolát, egyszer csak megállt, és akkor az az ember meggyógyult, visszaforrt az ujja.  Ezzel a gyógyulással kezdődtek azok a csodák Kairóban, amelyekkel Isten igazolta, hogy ki is az, aki fénybe öltözve körbejár esténként egy templom tetején.

Megállapíthatjuk, hogy amíg Istennek az a szándéka, hogy minden ember üdvözüljön, addig az Ördög mindent megtesz azért, hogy eldugja az információt, és akár százmilliókat tartson lelki-szellemi sötétségben.

A gonosznak ezt a tervét gátolja a „démonok mocskától megtisztított” ember, aki tudatosan és egész életével tanúja akar lenni Isten szeretetének, miután találkozott Vele és megtapasztalta hatalmát.

Ez is benne van az evangéliumi szakaszban, mert a megszabadított embernek ezt mondta Jézus: „Térj haza, és beszéld el, hogy mit tett veled Isten” (Lk 8,39)

Demkó Balázs