Gondolatok a böjti időszakra

biblia, virág, szalmakerreszt

„Nézd csak, hogyan hat a böjt: meggyógyítja a betegségeket, kiszárítja a testből a felesleges nedveket, kiűzi a gonosz szellemeket, elhessegeti a helytelen gondolatokat, nagyobb világosságot ajándékoz a szellemnek, megtisztítja a szívet, megszenteli a testet, végül pedig elvezeti az embert Isten trónja elé. Nagy erő a böjt és nagy sikerekhez vezet.” (Szent Atanáz)

„Pedig ha ők betegek voltak, én zsákruhát öltöttem, böjttel gyötörtem magamat, újra meg újra szívből imádkoztam.” (Zsolt 35,13) „A böjt által Isten előtt megigazulsz.” (Nagy Szent Bazil)

Ez a fajta (démon) pedig nem távozik el, csak imádságra és böjtölésre.” (Mt 17,21)

„Létünk törvénye: önmagunk legyőzése. E nélkül a tökéletesség legmagasabb fokát nem lehet elérni.” (Mahatma Gandhi)

 Az alázat lefelé mutat, de felfelé visz …

„Mondjunk le most, nagyböjtben, a bosszú édességéről,a harag keserű füvéről,a fegyelmezetlen beszéd csípős fűszeréről,az önelégültség édes pudingjáról, az önös énre építő hiúság proteinjéről,az előítéletek erős italáról, a barátságtalanság kenyeréről és az önsajnálat bódító boráról.”

„A böjt az alázatosság anyja, minden bölcsesség forrása, a böjt minden jónak anyja, a tisztaságnak és minden erénynek tanítója.” (Aranyszájú Szent János)

„Amint az egészséges szemek számára természetes a látási vágy, úgy a józanul teljesített böjt számára természetes az imádságvágy." (Szíriai Izsák)

„Van testi böjt, van lelki böjt is. Az a testi böjt, amikor a gyomor tartózkodik az ételtől, italtól. A lelki böjt az, amikor a lélek megtartóztatja magát a rossz gondolatoktól, cselekedetektől, szavaktól. Az a jó böjtölő, aki minden rossztól eltávolodik.” (Zadoni Tichon)

A világ annyit tud Isten országáról, amennyit tükröződni lát belőle a mi életünkben. Ez pedig nagy felelősség.

„A szigorú böjtök feleslegesekké válnak, ha utánuk az ételek bőséges élvezete következik, amely hamarosan a falánkság bűnébe visz.” (Római Kasszián)

„A böjt célja a tiszta áldozás. Azért nyújtották nekünk az atyák is a böjt küzdőterét, s adták nekünk a bűnbánat idejét, hogy megtisztítva és megmosva magunkat így közeledjünk a Szentséghez.” (Aranyszájú Szent János)

„A böjt minden lelki tevékenység kezdete és alapja. Bármilyen erényt építesz a böjt alapjára, az megingathatatlan és rendíthetetlen lesz, mint a szilárd kőre épített épület.” (Teológus Új Szent Simeon)

„A böjt régi adomány, a böjt az atyák kincse.” (Nagy Szent Bazil)