Böjti gondolatok gyűjteménye 2018

Krisztus a kereszten

A Nagyböjt során naponta közreadott gondolatok az alábbiakban összefűzve is olvashatók

1.

2018. február 12.

A nehézségeket sohasem nevezem „problémák”-nak. Mindig azt mondom, „Isten ajándéka”, mert mindig könnyebb elfogadni egy ajándékot, mint egy problémát.

(Kalkuttai Szent Teréz)

2.

2018. február 13.

Nem adhatunk semmit kifelé, ami nincs meg bennünk.

(Kalkuttai Szent Teréz)

3.

2018. február 14.

Az emberek nem azt nézik, hogy mit tanítunk, hanem azt, hogy mit csinálunk. Ma ugyanúgy kell tanúságot tenni, mint az apostolok korában: testvéri közösségben az „Úr asztala” köré kell gyűlni, és ezt a szeretetet az emberek közé vinni.

(Salgó János)

4.

2018. február 15.

Ő magát éhezővé, ruhátlanná, otthontalanná, beteggé, börtönlakóvá, magányossá, elutasítottá teszi, és azt mondja: „Velem tetted ezt”. Éhezi szeretetünket, és ez a szegény embereink éhsége. Ez az az éhség, amit neked és nekem meg kell találnunk. Lehet, hogy saját otthonunkban leljük föl.

(Kalkuttai Szent Teréz)

5.

2018. február 16.

Azt szeretném, hogy azon fáradozzatok, hogy valóban szentek legyetek, nem nagy dolgokban, mert nem nagy dolgokat kell tennünk. Minél kisebb egy dolog, annál nagyobb a szeretet.

(Kalkuttai Szent Teréz)

6.

2018. február 17.

Amikor az ellenség befészkeli magát a lélekbe, akkor inkább hallgatnunk kell, mivel ilyenkor méltatlanok vagyunk a szóra, amely az Isteni Ige ajándéka. Űzd el az ellenséget, teremts békét a szívedben, és csak azután beszélj!

(Kronstadti Szent János)

7.

2018. február 18.

A szeretet csak akkor válhat világosságunkká és örömünkké, ha vidám szívvel szolgáljuk egymást.

(Kalkuttai Szent Teréz)

8.

2018. február 19.

Mária tanította Jézust járni, beszélni, naponta ő fürösztötte, ő tanította, hogyan fogja a kanalat, ő fogta a kezét. Megfeledkezünk erről. Legyünk mi ez a kisgyermek az ő kezében.

(Kalkuttai Szent Teréz)

9.

2018. február 20.

Aki úgy látja a bűnt, mint Jézus, annak csak egy feladata van: hogy elvegye a világ bűneit. És ezt teszi is. Már Keresztelő Szent János így mutat rá: „Nézzétek! Az Isten Báránya! Ő veszi el a világ bűneit” (Jn 1,29). Az ordító oroszlánnal szemben – ahogy Szent Péter a világon körüljáró sátánt jellemzi – szelíd Bárányként vonul ki küzdelemre, és itt láthatni, hogy „az Istennek a ’gyöngesége’ erősebb az embereknél” (1Kor 1,25).

(Belon Gellért)

10.

2018. február 21.

Gyengeségünk ellenére Isten szeret minket, és fölhasznál arra, hogy szeretetének és együttérzésének fényét föllobbantsuk a földön.

(Kalkuttai Szent Teréz)

11.

2018. február 22.

Az ima tisztává teszi a szívet, és a tiszta szív meglátja Istent, beszélgetni tud Istennel, és béke lesz.

(Kalkuttai Szent Teréz)

12.

2018. február 23.

Légy bátor és elszánt minden jóra, kiváltképpen a gyöngéd szavakra, a kedvességre, a részvétre, s még inkább az együttérzés és a kölcsönös segítség cselekedeteire. Tekintsd képzelgésnek a csüggedést, a kétségbeesést, bármilyen jó cselekedet során jelennek is meg. „Mindenre képes vagyok – mondd magadban – Jézusban, aki megerősít engem” (vö. Fil 4,13), még ha első vagyok is a bűnösök között. „Minden lehetséges annak, aki hisz” (Mk 9,23).

(Kronstadti Szent János)

13.

2018. február 24.

Félünk a jövőtől, mert elvesztegetjük a mát.

(Kalkuttai Szent Teréz)

14.

2018. február 25.

Az igazi szentség az, hogy Isten akaratát teljesítjük, mosollyal arcunkon.

(Kalkuttai Szent Teréz)

15.

2018. február 26.

A boldogság eléréséhez ma is szükséges, hogy mérsékeljük földi vágyainkat. – Nézz magadba! Téged milyen vágyak sodorhatnak boldogtalanságba? – Nemcsak a sportolónak van szüksége önfegyelmezésre. Ez minden lelki teljesítményhez nélkülözhetetlen!

(Salgó János)

16.

2018. február 27.

Az engedelmesség az Isten-szeretet legtökéletesebb kifejezése. Nem azért engedelmeskedem, mert félek, hanem azért, mert szeretem Jézust.

(Kalkuttai Szent Teréz)

17.

2018. február 28.

Mondd gyakran Jézusnak: „Jézus, mindazok helyett, akik nem szeretnek, szeretlek”.

(Kalkuttai Szent Teréz)

18.

2018. március 1.

Meg kell vizsgálni magunkat, hogy hitünk nem azért jut-e válságba, mert a természetes ismerési módok törvényszerűségeit nem tapasztaljuk magunkon. Vajon nem azért hidegszik-e hitünk, mert az isteni élet nem árad ránk azzal a lebilincselő közvetlenséggel, amivel pl. a tavasz ébredése fényével, illatával, milliónyi virágával és madárdalával, vagy egyszerűen csak úgy, mint ahogy szerelmesünk vagy barátunk közelségét érzékeljük?

(Belon Gellért)

19.

2018. március 2.

Légy bátor- légy nagylelkű – fogadd be Urunkat úgy, ahogy most lép az életedbe – a szenvedés által.

(Kalkuttai Szent Teréz)

20.

2018. március 3.

A mosoly mosolyt vált ki, ahogy a szeretet szeretetet.

(Kalkuttai Szent Teréz)

21.

2018. március 4.

Bűnbánatot tartani –ez azt jelenti, hogy a szívünkben érezzük a hazugságot, az esztelenséget, vétkeink bűnösségét; tudatosítjuk, hogy megsértettük velük a Teremtőt, az Urat, Atyát és Jótevőt, a végtelenül szentet, aki végtelenül utálja a bűnt; azt jelenti: teljes lelkünkből kívánjuk a bűnök kijavítását és helyrehozását.

(Kronstadti Szent János)

22.

2018. március 5.

A szegénység a szabadságod.

(Kalkuttai Szent Teréz)

23.

2018. március 6.

Inkább kövessetek el hibákat a kedvességben, mint hogy csodákat műveljetek - morcosan.

(Kalkuttai Szent Teréz)

24.

2018. március 7.

Az Egyház nem a papok egyesülete, hanem Krisztustól rendelt intézmény az emberiség megmentésére. Aki Krisztust akarja követni, annak felelősséget kell éreznie és vállalnia Krisztus ügyéért!

(Salgó János)

25.

2018. március 8.

Hogyan szeretjük Krisztust? Azzal, hogy teljes szívvel szabadon szolgáljuk.

(Kalkuttai Szent Teréz)

26.

2018. március 9.

Jézus oly könnyűvé tette nekünk, hogy szeressük egymást, ha nem feledjük, hogy bármit teszünk, neki tesszük.

(Kalkuttai Szent Teréz)

27.

2018. március 10.

A test virul, míg a lélek fonnyadozik; a test egyre terjedelmesebb, a lélek viszont szűkösen van; a test jóllakott, a lélek pedig éhezik; a test fel van ékesítve, míg a lélek rút; a test illatozik, ám a lélek rossz szagot áraszt; a testen mosoly ömlik el, a lélek viszont telis-tele bajjal; a test világosságban, a lélek: a sötétben, pokoli sötétségben.

(Kronstadti Szent János)

28.

2018. március 11.

Engedd, hogy Jézus szóljon hozzád szíved csendjében.

(Kalkuttai Szent Teréz)

29.

2018. március 12.

Gyakran előfordul, hogy nem sokat tudunk mondani az imában, de ez az ima olyan, mint a tekintetünk: beszédes, mindent elmond.

(Kalkuttai Szent Teréz)

30.

2018. március 13.

Figyeljük meg környezetünket, biztosan találunk olyanokat, akik segítségre szorulnak: magányos beteg, magányos öreg, lenézett emberek. Talán egy pajtás, akit ki szoktak hagyni a játékokból. Légy jó az ilyenhez! Nagyon nehéz neki szeretet nélkül élnie.

(Salgó János)

31.

2018. március 14.

Az ima gyümölcse a Hit. A Hit gyümölcse a Szeretet. A Szeretet gyümölcse a Szolgálat.

                (Kalkuttai Szent Teréz)

                32.

2018. március 15.

Ha helyesen imádkozol, szereteted is helyes lesz.

(Kalkuttai Szent Teréz)

33.

2018. március 16.

Felelősek vagyunk embertársainkért! Nem mondhatjuk: „Mi közöm hozzá?” Testvérünkhöz mindig van közünk. Krisztusban mindnyájan testvérek vagyunk. Ne légy közömbös! Talán éppen rád vár néhány ember jó útra térítése…

(Salgó János)

34.

2018. március 17.

Az imádságos lélek igen csöndes lélek.

(Kalkuttai Szent Teréz)

35.

2018. március 18.

A lélek az imából táplálkozik, és az imához tiszta szívre van szükség.

(Kalkuttai Szent Teréz)

36.

2018. március 19.

A bűnbánatnak őszintének és tökéletesen szabadnak kell lennie, és semmiképpen sem kikényszerítettnek az idő, a szokás vagy a gyóntató személye által.

(Kronstadti Szent János)

37.

2018. március 20.

Ahelyett, hogy tíz szót mondanál, mondj egyet.

(Kalkuttai Szent Teréz)

38.

2018. március 21.

Ne féljetek attól, hogy szeressétek egymást.

(Kalkuttai Szent Teréz)

39.

2018. március 22.

Az őskeresztények nemcsak vérükkel tanúskodtak Jézus mellett, hanem egymáson segítettek semmiféle előnyért nem ártottak senkinek, munkájukat becsületesen végezték, még ha rabszolgák voltak is, nem szórakoztak oly módon, mely hitükkel ellenkezett. ÉS MA? – Ugyanúgy kell Jézus mellett tanúskodni!

(Salgó János)

40.

2018. március 23.

A Krisztushoz hasonulásban való növekedés a szentségben való növekedést jelent.

(Kalkuttai Szent Teréz)

41.

2018. március 24.

Létezésünk egyetlen célja, hogy „Benne éljünk, Érte éljünk, Általa éljünk, Vele éljünk” – négy szó, olyan fontosak.

(Kalkuttai Szent Teréz)

42.

2018. március 25.

Valahányszor imádkozol, minden lehetséges módon törekedj arra, hogy a szíveddel átéld az ima szavainak az igazságát és erejét, tápláld magad velük, mint romolhatatlan eledellel, úgy idd őket, mint a harmatot, s akkor majd fölmelegíti a szívedet a kegyelem tüze.

(Kronstadti Szent János)

43.

2018. március 26.

A hűség az egyszerű feladatokban ad módot, hogy tettekre váltsuk szeretetünket.

(Kalkuttai Szent Teréz)

44.

2018. március 27.

Mi magunk is érezzük, hogy amit teszünk, csak csepp a tengerben. De ha ez a csepp nincs a tengerben, azt hiszem, a hiányzó cseppel a tenger kisebbedik.

(Kalkuttai Szent Teréz)

45.

2018. március 28.

Senki miatt semmiért se táplálj haragot a szívedben, semmilyen okból se vess meg senkit! „Az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfelez” (1 Pt 4,8).

(Kronstadti Szent János)

46.

2018. március 29.

Sugározzuk Krisztus békéjét, gyújtsuk meg az Ő Világosságát, és oltsuk ki a világból és minden ember szívéből a gyűlöletet és hatalomvágyat.

(Kalkuttai Szent Teréz)

47.

2018. március 30.

Nem fogsz tudni „igent” mondani a nagy dolgokra, ha nem gyakorlod az „igent” az engedelmesség naponta előforduló ezernyi alkalmával.

(Kalkuttai Szent Teréz)

48.

2018. március 31.

A legfőbb az életben: fáradozz a kölcsönös szeretetért, és senkit se ítélj meg. Minden ember saját magáért ad számot Istennek, te azonban nézz magadba! Óvakodj a haragtól!

(Kronstadti Szent János)