A Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe

Kereszt

Szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik az Egyház.

Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét mindennap és kövessen engem…”(Lk 9,23)

Sokak számára talán a szerető Jézus Krisztus szájából visszatetsző lehet ez a kijelentés, amiben kereszthordozásra kéri az Őt követni vágyókat. Sajnos még a magát vallásosnak nevező emberek nagy részének is valamilyen szenvedés, fájdalom, tragédia vagy nehézség jut eszébe a kereszthordozásról.   

Ha arra gondolunk, hogy valamit vinnünk kell, valóban jogos az attól való félelmünk, hogy az nyomni fog, fárasztó vagy megterhelő lesz. Krisztus keresztje azonban nem ilyen. A kereszt nehézsége igazából abból adódik, hogy mindenáron szabadulni szeretnénk tőle. Mindenki tudja, hogy kelletlenül minden nehéz. A rossz hozzáállás teszi nehézzé az életet, nem pedig a kereszt hordozása. Szent Pál a korintusi levelében ezt írja: „Mert a zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi azonban a keresztre feszített Krisztust hirdetjük, ami ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság; maguknak a meghívottaknak azonban, zsidóknak és görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje és Isten bölcsessége, Isten oktalansága ugyanis bölcsebb az embereknél, és Isten gyöngesége erősebb az embereknél.” (1Kor 1,22-25) Jézus nem fájdalmat vagy szenvedést akar nekünk okozni, amikor az alázatos kereszthordozásra hív bennünket, hanem éppen segítséget nyújt. Ahogy a Passió című film egyik jelenetében is azt látjuk, hogy a fáradt, megalázott és fizikailag meggyötört Jézus szinte magához öleli a keresztfát, megérthetjük, hogy a kereszt segítségünk és támaszunk a földi létünk folyamán, nem teher vagy akadály. Pierre Teilhard de Chardin mondta, hogy a kereszt nem embertelen, hanem emberfeletti. Az egymás iránti feltétlen és önfeláldozó szeretet teszi azzá. Jézus tehát a kereszt elfogadásával és mindennapos felvételével igazából a megistenülésre hív meg mindnyájunkat. Ő már utat mutatott nekünk. Sőt, végig is járta az ember Isten országába vezető útját, amit nekünk már csak követnünk kell.

Jézus a keresztet mindenesetre nem magyarázta, hanem hordozta. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!

Szűcs Béla