Püspöki díjak és elismerések az Egyházmegyében

A pedagógusok, az oktatást segítők, valamint a diákok munkája elismeréseként alapított díjakat adott át a tanév végi hálaadáson Orosz Atanáz püspök.

Orosz Atanáz, Szemerszki Mihály

Már hagyománnyá vált, hogy a Miskolci Egyházmegye fenntartásában álló oktatási-nevelési intézmények dolgozói Sajópálfalán közösen adnak hálát az elmúlt tanévért Keresztelő Szent János ünnepén.
Hivatásunk különbözhet, de keresztény élethivatásunk hasonló, „nekünk is Isten népét kell felkészítenünk a tökéletességre” – állapította meg homíliájában Orosz Atanáz az ünnepi vecsernyén. Később hozzátette, hogy bár a tanév során ki-ki a saját szakterületén, erejéhez mérten vette ki részét ebben a munkában, „az élet abszolút értékének megőrzését is ápolnunk kell, hogy a szaktárgyi képzések közben ifjúságunk is megtalálja élete értelmét”. Azonban a szeretetről, különösképpen az Istenre vonatkozó hálaadó szeretetről sem szabad elfelejtkeznünk, mondta a főpásztor.
A vecsernye végén került sor a díjak átadására.


A legkiemelkedőbb pedagógiai munka elismeréséért a Keresztelő Szent Jánosról nevezett Nevelésért Díjban részesült Barta József Istvánné óvodapedagógus, a Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, aki már 33 éve van a pályán. Érdemei méltatásából csak néhány gondolat: „Minden mondatában és cselekedetében a segítőkészség tükröződik. (…) Jézus tanító munkájának megtapasztalásához a szülőknek, kolléganőknek zarándokutat szervez, amely különös felelősségtudatról tesz tanúbizonyságot. Munkatársaihoz és a rá bízott gyermekekhez való viszonya az élő görögkatolikus vallásosságából származó szereteten és figyelmen alapul.”

A Szent Lídiáról nevezett Díjat Kaulics Lukács gondnok érdemelte ki, a nevelést-oktatást legkiemelkedőbben segítő munkájáért. Az Angyalkert Görögkatolikus Óvoda megnyitásától tevékenykedik az intézményben Kazincbarcikán. Munkáját, tevékenységét minden tekintetben áthatja az Istenbe vetett hit és bizalom. Munkavégzésében sem időt, sem energiát nem sajnál, gyakorta áldoz szabadidejéből is az óvoda környezetének szépítésére.


Püspöki dicséretben részesültek:

  • Bán Zoltán, karbantartó, Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium
  • Drótos Lászlóné, a Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa
  • Filyóné Orosz Andrea, óvodatitkár, Szent Miklós Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde
  • Tóth Attiláné az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa.

FÉNYKÉPEK

A tanulók számára alapított elismeréseket az érintett diákok a ballagási ünnepségeken vehették át.

Galambvári Gréta a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola 8.b osztályos tanulója folyamatosan kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szaktárgyi- és sportversenyeken elért eredményeiért, a hittanos közösségben vállalt szerepéért vált méltónak a Szent Katalin Díjra.


Pikhely Orsolya a Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium 12. D osztályos tanulója. Kitartó, kitűnő tanulmányi eredményeiért, példamutató magatartásáért és szorgalmáért, kimagasló versenyeredményeiért érdemelte ki a Szent Imre Díjat.