Országos Lelkipásztori és Teológiai Napok

A január 23-26. között Egerben megrendezett találkozó idén az Életadó kapcsolatok – életadó plébánia alcímet kapta.

Országos Teológiai Napok

„Szítsd fel magadban Isten kegyelmét...” (2 Tim 1,6)

Ezzel a mottóval hívták Egerbe határon innen és túlról a lelkipásztorokat és segítőiket. Az Országos Lelkipásztori–Teológiai Napok résztvevői január 23 és 26 között arról gondolkodtak, hogyan lehetnek életadóak az egyházközségi kapcsolatok és ezáltal hogyan válhat életadóvá egy plébánia.

A hagyományoknak megfelelően gondolatébresztő előadások, kiscsoportos témafeldolgozások és különböző szertartások adták a program gerincét. A leglényegesebb azonban a találkozás és az eszmecsere lehetősége mellett a továbbfejlődés és a megújulni akarás volt.

A nyitó szentmisét Ternyák Csaba egri érsek végezte. Az előadások a családokat érintő kihívásokról, a lelkipásztori feladatokról, valamint a hitoktatás aktuális kérdéseiről szóltak.

A záróelőadást Fábry Kornél, a Budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárságának Főtitkára tartotta, aki a „Krisztussal való találkozás küldetéssel jár: válasz a kor kihívásaira – eszközök és módszerek a XXI. század emberhalászai kezében” címmel beszélt plébánosként bevezetett, jól működő gyakorlatairól. Végezetül az imádság és az Istenkapcsolat fontosságára irányította a figyelmet, amely minden keresztényt kell hogy jellemezzen, éljen akár papként, szerzetesként, világi hívőként.

Laskay Anna

Országos Teológiai Napok

 

Címkék