Házasság hete, egy kicsit másképp

„Nagy bátorságra van manapság szükség a megházasodáshoz. S azoknak, akikben van elég erő és öröm, hogy megtegyék e fontos lépést, érezniük kell az Egyház konkrét szeretetét és közelségét." (Ferenc pápa)

házaspárok

Manapság sokat támadják Ferenc pápát, hogy a 2015. december 8-án hatályba lépett eljárásjogi reformjai által, „könnyűvé” tett a házasságok egyházi érvénytelenítését. Az igazság ezzel szemben az, hogy a pápa nem a házasságok érvénytelenítését könnyítette meg, hanem az erre irányuló eljárás egyszerűsödött le. A kettő között pedig lényegi különbség van, hiszen az Egyház továbbra is vallja, hogy az érvényesen megkötött házasság felbonthatatlan. Erre irányultak a pápa legutóbbi szavai is, melyet a római egyházi bíróság tisztségviselői előtt mondott:

„Nagy bátorságra van manapság szükség a megházasodáshoz. S azoknak, akikben van elég erő és öröm, hogy megtegyék e fontos lépést, érezniük kell az Egyház konkrét szeretetét és közelségét."

A házasságra felkészítés folyamata kiváló evangelizációs alkalom a felnőttek, s különösen a hittől eltávolodottak felé, mely elősegítheti a Krisztussal való személyes találkozást. A családpasztoráció felelőseinek ezért legyen gondjuk rá, mondta a pápa, hogy hatékony felkészítést nyújtsanak, hogy a jegyesek a felkészülés során hitükben is megerősödjenek. Segíteni kell a házasulandókat,hogy megismerjék és megéljék a házasság valóságát, s így ne csak érvényes és megengedett, de gyümölcsöző is legyen az életükben a házasság szentsége. A plébánosoknak tudatosítaniuk kell, hogy ez egy fontos feladatuk, és a pusztán jogi és formális megközelítésű jegyesoktatás helyett a szentséghez járulásra történő alapvető felkészítést kell nyújtani.

Problémát jelent ugyanis a pápa szerint, hogy a fiatal házasokat gyakran mintegy magukra hagyja az egyházi közösség, mert elmaradoznak a plébániáról, főként a gyerekek születése után. Pedig éppen ekkor van leginkább szükségük az emberi támogatásra és a lelki támaszra. A keresztény közösség tehát arra hivatott, hogy megfelelő eszközökkel támogassa a fiatal házasok lelki életét mind a családban, mind a plébánián. Ilyen megoldást jelenthetnek a kisebb közösségek, ahol együtt olvassák a Szentírást, imádkoznak, meg tudják beszélni a családi életet érintő kérdéseket és egyáltalán, jó társaságban lehetnek. A fiatal házasoknak tehát megfelelő továbbképzésre van szükségük, hogy az esküvő után is a hitüknek megfelelően éljenek az Egyházban.”

fánk sütés

Pontosan ezt a célt szolgálták a Házasság hete keretében,a Miskolc-Görömbölyi Görögkatolikus Parókia szervezésében lévő programok is. Valentin napon, az éppen 300 éve könnyezett Sajópálfalai kegykép előtt kértük az Istenszülő közbenjárását, hogy segítse a házasokat, hogy hitükben megerősödve, kitartsanak Krisztus és szerelmük mellett. De ehhez valóban szükség van kisebb-nagyobb család csoportokra is, ahol a tagok megerősítik egymást. Ezért hívtuk az egyházközséghez tartozó családokat, szülőket és gyermekeiket is, hogy egy farsangi fánksütés keretében, éljük meg az Istenhez és egymáshoz tartozás felszabadító boldogságát. A gyerekekkel kézműveskedtek, az anyukák fánkot sütöttek, az apukák pedig szaladgáltak a legkisebbek után. De lelkileg és testileg is összehozott minket az az egyszerű „csikós tűzhely”.

Galambvári Péter

bírósági helynök, parókus