Felszentelték a Kaposvári Egyházmegye új püspökét

Május 13-án szentelték püspökké Varga Lászlót, a Kaposvári Egyházmegye új püspökét. A kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban a szentelés szertartását Erdő Péter bíboros, prímás vezette, a társszentelők Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius és Balás Béla emeritus kaposvári megyéspüspök voltak.

Varga László

A szertartás elején Alberto Bottari de Castello köszöntötte a felszentelendőt

Erdő Péter bíboros homíliájában  üdvözölte az új püspököt, majd utalt a Kaposvári Egyházmegyére váró feladatokra a 2020-ra meghirdetett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében. A bíboros megemlékezett arról is, hogy különleges alkalommal, az első fatimai jelenés 100. évfordulóján kerül sor a püspökszentelésre.

"100 évvel ezelőtt történt a Boldogságos Szűz Mária fatimai első megjelenése. 1917-ben a szörnyű világháború pusztítása közben és az oroszországi forradalom hajnalán egyszerű pásztorgyerekekhez szelíd hangon szólt Mária, akit joggal nevezünk a litániában nagyhatalmú Szent Szűznek. Szűz Mária megjelenése a biztos remény és a vigasztalás jeleként érkezett az emberiség számára. A Szűzanya az Egyházra váró üldözés és az emberiségre váró szörnyű pusztítások hátteréből a reménység jelét mutatta fel. Bűnbánatra szólított fel mindenkit. Üzenetéhez tartozott az engesztelő első szombati szentáldozás kérése. Külön kérte Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének. A felajánlás mindig a bizalom és az elköteleződés kifejezése. Ezért ajánlottuk fel Fatimában 2003-ban az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét, 2006-ban a Püspöki Kar tagjaival és a határon túli püspökökkel együtt egész Magyarországot és a magyar népet Szűz Mária Szeplőtelen Szívének. Ugyanezt megtettük 2007-ben az európai püspökökkel együtt, amikor Európát ajánlottuk fel hasonló szavakkal. II. János Pál pápa pedig felajánlotta az emberiséget és az egyes népeket Mária Szeplőtelen Szívének. A fatimai jelenések üzeneteiben mindig feltűnik az Egyház elleni üldözés motívuma. Maga II. János Pál pápa is a Szűzanya közbenjárásának tulajdonította, hogy túlélte az ellene elkövetett merényletet.

De a fatimai üzenetek vége mégis az az ígéret, hogy minden üldözésen és szenvedésen túl Mária Szeplőtelen Szíve győzedelmeskedni fog. Vagyis az a szeretet, amivel Isten szereti az emberiséget, és ami Szűz Mária irántunk való szeretetében tükröződik, hatalmasabb minden gonoszságnál, minden bűnnél és minden gyengeségnél."

A homília után vette kezdetét a szentelés szertartása. Az Egyház liturgikus hagyományának megfelelően a szentelendő ígéretet tett arra, hogy a hitet megőrzi és hivatását teljesíti. „Isten tegye teljessé a jót, amelyet megkezdett benned” – zárult az ígérettétel. Ezt követően felhangzott a mindenszentek litániája, majd a kézrátétellel, a felszentelő imával, a krizmával való megkenéssel, valamint a püspöki szerek – az evangéliumos könyv, valamint a főpapi jelvények: a gyűrű, a mitra és a pásztorbot – átadásával folytatódott a szertartás.

A liturgia végén, átvonulva a Mária-oltár elé, az új főpásztor a Szűzanya oltalmába ajánlotta egyházmegyéjét. Ezt követően áldást osztva járt körbe a székesegyházban, és kiment a templom előtt összegyűlt több mint ezer ünneplő hívőhöz is a Te Deum alatt.

Varga László első püspöki beszéde elején hálát adott a mennyei Atyának, aki kiválasztotta őt a szolgálatra.

Folytatni szeretném mindazt, amit elődöm, Balás Béla épített az elmúlt huszonnégy évben – hangsúlyozta Varga László. – Krisztus-központú Egyházat, papságot, kereszténységet szeretnék. A püspöki címeremben egy megtört ostya és egy megtört ember látható, valamint egy szó: IRGALOM. Miért? A kezdetek egyházában mindez még egységben volt: az Eucharisztia ünnepléséhoz hozzátartozott a szegényekben jelen lévő Krisztus szolgálata. A kettőt, az Oltáriszentséget és a testvér szentségét az irgalom kapcsolja össze.

püspöki címer

Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol az Isteni Irgalmasság egyre több helyre eljut rajtunk keresztül, elérve a legszegényebbeket is. Ennek érdekében szeretném elindítani az irgalmasság házait. Együttműködésre hívom mindazokat, akiket már megérintett az Isteni Irgalmasság – mondta beszédében az új kaposvári főpásztor. – Olyan egyházmegyét szeretnék, ahol egyre többen felfedezik a jobbik részt, a szentségimádásban vagy a dicsőítésben rejlő erőt, és bátran használják a karizmákat. Szükségünk van az imádság házaira, ahol együtt imádkozhatunk azokkal, akiket már megérintett a szemlélődésben rejlő erő. Olyan egyházmegyét szeretnék építeni, amely az evangelizációért van. Ebben különösen is számítok a fiatalokra és az evangelizáló családokra

Az új püspököt Ferenc pápa március 25-én nevezte ki a Kaposvári Egyházmegye élére. Varga László 1956. augusztus 17-én született, 1982. április 17-én szentelték pappá Tapolcán. 2009-től a Kaposvári Egyházmegye irodaigazgatója; 2013-tól általános helynöke.